Financiranje:  Hrvatska zaklada za znanost (1.297.936,23 kn)
       Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (196.000,00 kn)

Ukupna vrijednost projekta:  1.493.936,23 kn

Trajanje projekta:  1.2.2018. – 31.1.2023.

CILJEVI PROJEKTA

 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na stanje hraniva u tlu i biljci
 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na stanje bioraznolikosti u tlu: strukture zajednice nematoda i mikroorganizama
 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na populaciju štetnih organizama: utjecaj mikroklime na uzročnike biljnih bolesti
 •  Odrediti produktivnost međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura kroz prinos, kvalitetu uroda, sadržaj humusa i KIK
 •  Razviti model za predviđanje utjecaja mikroklime na istraživane parametre u projektnom prijedlogu

PROJEKTNI TIM

VLADIMIR IVEZIĆ doc.dr.sc.

 • radna skupina:
  agroekologija, analiza podataka
 • radna skupina:
  agroekologija, analiza podataka
 • voditelj projekta

BRIGITA POPOVIĆ izv.prof.dr.sc.

VLADIMIR ZEBEC doc.dr.sc.

 • radna skupina:
  agroekologija
 • radna skupina:
  agroekologija

MIRO STOŠIĆ izv.prof.dr.sc.

JELENA ILIĆ izv.prof.dr.sc.

 • radna skupina:
  bioraznolikost i zaštita
 • radna skupina:
  bioraznolikost i zaštita

JURICA JOVIĆ dr.sc.

JOSIPA PUŠKARIĆ mag.ing.agr.

 • radna skupina:
  agroekologija, analiza podataka
 • radna skupina:
  bioraznolikost i zaštita,
  analiza podataka

HELENA ŽALAC mag.ing.agr.

PUBLIKACIJE

NOVOSTI

 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku sažetaka na 54. hrvatskom i 14. međunarodnom Simpoziju Agronoma u Vodicama, 17. – 22. veljače 2019.
 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku sažetaka na 63. Seminaru Biljne Zaštite u Opatiji, 5. – 8. veljače 2019.
 • Održan sastanak radi analize provedenih aktivnosti i dogovora oko nastavka istraživačkog razdoblja – svibanj 2019.
 • Postavljen pokus s heljdom – svibanj 2019.
 • Predstavljen projekt na 4. međunarodnoj konferenciji ‘World Agroforestry conference’ u Montepellieru (Francuska) 20. – 22. svibnja 2019. te objavljen sažetak u zborniku sažetaka
 • Dopunjena baza agroklimatoloških, pedoloških, agrokemijskih i fitopatoloških podataka te podataka o biljnom materijalu, zajednicama nematoda, mikrobiološkim populacijama tijekom vegetacijskog perioda heljde
 • Održan sastanak radi analize provedenih aktivnosti i dogovora oko trećeg istraživačkog razdoblja – rujan 2019.
 • Kreiran model za heljdu – listopad 2019.
 • Postavljen pokus s ječmom – listopad 2019.
 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku sažetaka na 8. međunarodnom Kongresu Zaštite Bilja u Zlatiboru, 25. – 29. studenog 2019.
 • Servisirani i umjereni instrumenti (mikroskop, klima komora,  auto clave, ICP-OES, ICP-MS, Meteo stanice, Tinytag termometri)
 • Održana radionica u Đakovu s poljoprivrednim proizvođačima gdje su predstavljeni glavni rezultati projekta – prosinac 2019.
 • Predan znanstveni rad u časopis Agroforestry Systems – prosinac 2019.
 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku radova na 55. hrvatskom i 15. međunarodnom Simpoziju Agronoma u Vodicama, 17. – 21. veljače 2020.
 • Prezentiran projekt u C-MASC newsletter (Carbon Management And Sequestration Center – The Ohio State University) – travanj 2020.
 • Žetva ječma – lipanj 2020.
 • Sjetva heljde – kolovoz 2020.
 • Održan sastanak radi analize provedenih aktivnosti i dogovora oko nastavka istraživačkog razdoblja – rujan 2020.
 • Prezentiran projekt na Byrd Center Symposium on Climate Change, Ohio, SAD – listopad 2020.
 • Zaorana heljda za zelenu gnojidbu – studeni 2020.
 • Dopunjena baza agroklimatoloških, pedoloških, agrokemijskih i fitopatoloških podataka te podataka o biljnom materijalu, zajednicama nematoda, mikrobiološkim populacijama tijekom vegetacijskog perioda ječma
 • Izrađeni kalendari i brošure za poljoprivredne proizvođače
 • Završen postupak recenzije za rad u časopisu Agroforestry Systems, predana novija verzija za publiciranje
 • Predan rad u časopis Frontiers in Agricultural Science and Engineering (FASE)
 • Predan rad u časopis Poljoprivreda

GALERIJA

RADIONICE SA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

KONTAKT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1 31 000 Osijek Hrvatska

email:  vivezic@fazos.hr

Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura kao inovativni pristup u agroekosustavima

Financiranje:  
Hrvatska zaklada za znanost (1.297.936,23 kn)
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (196.000,00 kn)

Ukupna vrijednost projekta:  
1.493.936,23 kn

Trajanje projekta:
1.2.2018. – 31.1.2023.

CILJEVI PROJEKTA

 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na stanje hraniva u tlu i biljci

 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na stanje bioraznolikosti u tlu: strukture zajednice nematoda i mikroorganizama

 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na populaciju štetnih organizama: utjecaj mikroklime na uzročnike biljnih bolesti

 •  Odrediti produktivnost međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura kroz prinos, kvalitetu uroda, sadržaj humusa i KIK

 •  Razviti model za predviđanje utjecaja mikroklime na istraživane parametre u projektnom prijedlogu

PROJEKTNI TIM

VLADIMIR IVEZIĆ doc.dr.sc.

BRIGITA POPOVIĆ izv.prof.dr.sc.

VLADIMIR ZEBEC doc.dr.sc.

MIRO STOŠIĆ izv.prof.dr.sc.

JELENA ILIĆ izv.prof.dr.sc.

JURICA JOVIĆ dr.sc.

JOSIPA PUŠKARIĆ mag.ing.agr.

VODITELJ: 
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić

RADNE SKUPINE:
agroekologija
bioraznolikost i zaštita
analiza podataka

HELENA ŽALAC mag.ing.agr.

PUBLIKACIJE

… uskoro

NOVOSTI

… uskoro

GALERIJA

KONTAKT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijek Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1 31 000 Osijek Hrvatska

email:  vivezic@fazos.hr