Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Mobilnost

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies - Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program akademske mobilnosti. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija.

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja "Ljudi i vještine" Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR).

Službena stranica CEEPUS programa je www.ceepus.info.

 

CEEPUS mreže

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri).

Institucionalni CEEPUS koordinator je dr.sc. Daniel Haman.

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek član je 8 mreža u akademskoj 2023./2024. godini:

 • RO-1811-01-2324 - Deep Neural Networks (DNN), for Digital Climate Smart Agriculture (D-CSA)
 • RS-1607-03-2324 - Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe
 • SK-1018-09-2324 - Biology, Biotechnology and Food Sciences
 • SK-0405-15-2324 - Renewable energy sources
 • HU-0003-19-2324 - Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen
 • RS-1706-02-2324 - Sustainable fishery and aquaculture in the 21st century – AQUA-21
 • HR-1302-06-2324 - Research and Education of Environmental Risks
 • SI-1817-01-2324 - Tourism and Agriculture Sustainable Alliances - #TASA network

 

Vrste i kategorije mobilnosti

U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti. To su: 

 • mrežna mobilnost koja uključuje mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) te mobilnost unutar CEEPUS umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobenim mrežama za pojedinu akademsku godinu)
 • mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)
 • kratke grupne mobilnosti

Osim triju osnovnih vrsta mobilnosti, u CEEPUS-u sve mobilnosti spadaju u jednu od četiriju kategorija, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti. Ovo su ujedno i kategorije mobilnosti u planu mobilnosti (traffic sheet): 

 

 1. student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca. 
 2. short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec. 
 3. teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti. 
 4. short-term excursionza ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju sudionici kratke grupne mobilnosti (primjerice, ljetne škole). Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije teacher.

Stipendije

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine.

Ovdje možete vidjeti koliko iznose stipendije za pojedinu zemlju i koja prava CEEPUS-ovi stipendisti imaju u danoj zemlji. Nacionalni ured za CEEPUS svojim odlaznim stipendistima pokriva troškove puta.

Detaljnije informacije o načinu sudjelovanja visokih učilišta u CEEPUS mrežama i mogućnostima vezanim uz mobilnost studenata i nastavnog osoblja u okviru CEEPUS-a možete saznati u Uredu za međunarodnu suradnju ili na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

ZEMLJE SUDIONICE CEEPUS PROGRAMA

CEEPUS dolazne mobilnosti u posljednjih 5 godina

CEEPUS dolazne mobilnosti u posljednjih 6 godina

CEEPUS odlazne mobilnosti u posljednjih 5 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEEPUS odlazne mobilnosti u posljednjih 6 godina