Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Usluge

Ergonomija i materijali u poljoprivrednoj tehnici

BUKA – unutar strojeva

 

Mjerenje unutarnje razine buke, obrada, analiza i interpretacija podataka za potrebe zdravstvene sigurnosti i očuvanja okoliša

 

Slika: Prikaz mjerenja buke u kabini radnog stroja

VIBRACIJE – sustav ruka-šaka

 

Mjerenje vibracija koje utječu na sustav ruka-šaka rukovatelja alatima i strojevima, obrada, analiza i interpretacija podataka za potrebe zdravstvene sigurnosti

 

Slika: Prikaz mjerenja vibracija (ruka-šaka) u kabini rukovatelja

BUKA – izvan strojeva

 

Mjerenje emitirane razine buke u okolinu, obrada, analiza i interpretacija podataka za potrebe zdravstvene sigurnosti i očuvanja okoliša

 

Slika: Prikaz mjerenja emitirane buke u okolinu

VIBRACIJE – trup

 

Mjerenje vibracija koje utječu na trup rukovatelja strojeva, obrada, analiza i interpretacija podataka za potrebe zdravstvene sigurnosti

 

Slika: Prikaz mjerenja vibracija (trup) u kabini rukovatelja

NATALJIVANJE

 

Indukcijsko nataljivanje tvrdih prevlaka otpornih na trošenje na dijelove poljoprivrednih strojeva za obradu tla. Maksimalna debljina lima na koji se mogu nanositi prevlake je 10 mm.

 

Slika: Visokofrekventni indukcijski pretvarač ELING IP-30VF

TRIBOLOŠKO ISPITIVANJE

 

Primjena različite vrste abraziva (obzirom na granulaciju, oblik, materijal). Primjena različitih materijala uzoraka u istim uvjetima ispitivanja. Primjena različitih parametara gibanja uzoraka. Odabir različitih kutova sudara trošene površine i čestica abraziva. Mogućnost ponavljanja ispitivanja u identičnim uvjetima s ciljem kvalitetne statističke obrade podataka.

 

Slika: Tribometar –uređaj za simulaciju trošenja u masi abraziva.

Kontakt:

dr. sc. Željko Barač

tel.: +385 31 554 914

mob: +385 92 341 13 10

zbarac@fazos.hr

dr. sc. Ivan Vidaković

tel.: +385 31 554 978

mob: +385 92 138 34 58

ividakovic@fazos.hr