Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Prostor i opremljenost

Fakultet je smješten u dvije zgrade: novoj, velikoj zgradi u sklopu sveučilišnog kampusa, izgrađenoj 2011. godine u Osijeku na adresi Vladimira Preloga 1 ukupne površine 18.600 m2, te starijoj zgradi u Vinkovcima na adresi H. D. Genschera 16d, izgrađenoj 1956. godine i obnovljenoj 2004. godine ukupne površine 5.960 m2.

Fakultet za potrebe nastave ima ukupno na obje lokacije na raspolaganju 19 predavaonica ukupne površine 1.778 m2, od toga se u zgradi u Osijeku nalazi 8 predavaonica - učionica s po 45 do 48 sjedećih mjesta i 3 aule – amfiteatra (Aula Magna – kongresna dvorana s 350 mjesta, Aula Media i Aula Alta svaka s po 143 mjesta). U potpunosti su opremljene računalima i potrebnom tehničkom podrškom (LCD projektori, 2 pametne ploče u aulama te pristupom internetu) te različitim nastavnim modelima. U zgradi u Vinkovcima nalazi se još 8 predavaonica s ukupno 428 sjedećih mjesta. Fakultet prostorno ima na obje lokacije 36 nastavnih laboratorija/praktikuma opremljenih s 24 računala ukupne površine 2.088 m2 te 2 informatičke učionice opremljene s 38 računala ukupne površine 122 m2. Fakultet ima 46 prostorija namijenjenih za znanstvene laboratorije opremljenih s 36 računala ukupne površine 1.615 m2.

S obzirom na novo ustrojstvo koje je 2018. godine definirano Pravilnikom o unutarnjem ustroju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek te Pravilnikom o centralnim laboratorijima u sklopu 6 ustrojbenih jedinica Zavoda, nalazi se 5 Centralnih laboratorija s 26 jedinica istraživačkih laboratorija i 22 laboratorijska praktikuma. Također, u prizemlju se nalaze zajednički prostori za prijem i pripremu uzoraka, skladištenje i pripremu uzoraka i spremište ukupne površine 133 m2. Studenti Fakulteta za svoje potrebe imaju na raspolaganju 4 prostora ukupne površine 1.268 m2 opremljena s ukupno 30 računala. To je prostor za rad Studentskog zbora, prostor studentskog središta Coca-Cole u prizemlju zgrade za društvene sadržaje studenata na 840 m2 te prostor knjižnice s čitaonicom. Također, u prizemlju zgrade nalazi se prostor Skriptarnice ukupne površine 60 m2 koja nudi usluge studentima i nastavnicima Fakulteta uključujući prodaju fakultetskih izdanja knjiga, promotivnih materijala, usluge tiska i fotokopiranja te nabave potrošnog uredskog materijala.

Fakultet raspolaže sa 121 nastavničkim kabinetom ukupne površine 2.026 m2, a opremljeni su s ukupno 132 računala te novim i modernim uredskim namještajem. Prosječna površina kabineta je 15,83 m2 te su na zavidnoj razini funkcionalnosti, odnosno, prikladnosti za obavljanje nastavne i znanstvene aktivnosti.

Također u zgradi u Vinkovcima nalazi se još 7 kabineta, no s obzirom na novi preustroj Fakulteta u kojem svi nastavnici imaju svoje kabinete u zgradi u Osijeku, trenutno se ne koriste. Veličina ukupno upotrebljivog prostora je 8.897 m2.