Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Projekt

Interreg

 

Naziv projekta: Enabling Development of Sustainable Cross-Border Clusters - CBC Clusters

Opis projekta::

Glavni izazov koji će se zajednički riješiti ovim projektom je nedostatak kvalificirane radne snage za mala i srednja poduzeća u dominantnim industrijama strojarstva u papirne industrije u Belišću i poljoprivrede u Somboru, zajedno sa visokom stopom nezaposlenosti i malim potencijalom za inovacije. To će biti učinjeno stvaranjem dva zajednička prekogranična klastera - jednog u sektoru poljoprivrede i primjene novih tehnologija u poljoprivredi, koji će se nalaziti u gradu Somboru, i drugog u sektoru papirne industrije i strojarstva, koji će se nalaziti u gradu Belišću.

Budući da je glavni cilj ovog projekta stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za rast sposobnosti i razvoj potencijala zapošljavanja u okviru malih i srednjih poduzeća, glavna promjena koju će on donijeti je jačanje prekogranične suradnje između industrije, vlade, sveučilišta i civilnog društva uspostavljanjem dva zajednička prekogranična klastera, kojima će koordinirati institucije za podršku poslovanju, na području Sombora i Belišća.

Tijekom ovog projekta biti će uspostavljena dva, već spomenuta, klastera, predstavljeno inovativno mobilno i web rješenje i razvijen web alat za mapiranje obnovljivih izvora u poljoprivredi u prekograničnoj regiji. Zajedno s tim, dvije zgrade biti će adaptirane i opremljene za potrebe prekograničnih klastera. Glavna ciljna grupa za ovaj projekat su mala i srednja poduzeća i organizacije za podršku poslovanju, ali i lokalne javne vlasti, sveučilište, interesne grupe i javnost.

Ovaj projekt olakšat će i značajno poboljšati saradnju i trgovinski tok između dva područja, omogućavajući malim i srednjim poduzećima da uspostave partnerstvo s dobavljačima komplementarne ponude i internacionaliziraju svoj tržišni asortiman.

Kako bi osnovani klasteri bili što uspješniji, u sklopu projekta jačat će se administrativni kapaciteti svih uključenih partnera - partneri na projektu posjetit će neke od primjera dobre prakse u zemljama u kojima su se isti pokazali uspješnima. Osim toga, organizirat će se edukativne, promotivne, ali i aktivnosti vezane uz infrastrukturu koja će biti podrška u razvoju klastera. Ukupni proračun projekta (u EUR): 1 102 472,76 EUR

Iznos sufinanciranja EU (u EUR): 937 101,83 EUR

Trajanje projekta: 01.06.2019 - 30.11.2021 (30 mjeseci)

Prioritetna os: Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Partneri:

Grad Sombor – Vodeći partner, LP

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj– partner na projektu, PP1

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek – partner na projektu, PP2

Poduzetnički inkubator BIOS– partner na projektu, PP3

Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. – partner na projektu, PP4

Web stranica projekta: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/

Projekt je sufinanciran sredstvima ERDF-a i IPA II fondova Europske unije.

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.