Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Znanost

Istraživački timovi

Istraživački tim je temeljna znanstveno-istraživačka jedinica na razini Fakulteta koja svoje znanstveno-istraživačke ideje i interese te druge resurse homogenizira i usmjerava u osmišljavanje zajedničkih istraživačkih tema i ciljane prijave projekata i/ili programa, izradu doktorskih disertacija te transfer tehnologija.

Projekti i/ili programi rada istraživačkih timova moraju biti usklađeni sa svim relevantnim strateškim dokumentima i doprinijeti realizaciji postavljenih strateških ciljeva Fakulteta.

Istraživački tim mora imati naziv koji nedvosmisleno upućuje na područje u kojem djeluje ili aktivnost za koju je osnovan. Istraživački tim može biti osnovan pod uvjetima osnivanja istraživačkih timova sukladno odluci Fakultetskog vijeća i obavljati djelatnosti/aktivnosti zbog kojih je i osnovan, a u skladu sa suvremenim znanstvenim postignućima i pravilima struke.


Pravilnik o istraživačkim timovima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek