Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

CAAJ

Jedinica za preciznu instrumentaknu analitiku

Jedinica za preciznu instrumentalnu analitiku sastoji se od ukupno 5 laboratorija u okviru kojih se vrše specifične analize kao što su specifične mikrobiološke analize, specifične fizikalno-kemijske analize biljnog materijala, tla, organskih gnojiva, poboljšivača, krvi, mesa, meda, mlijeka, jaja, vune, dlake: određivanje teških metala, esencijalnih i funkcionalnih elemenata, metabolitičke aktivnosti, osmotskog stresa i određivanje metanskog potencijala i dr. U okviru ove jedinice osiguran je odgovarajući broj odgovornih osoba u laboratoriji za provođenje analiza te dovoljan broj osposobljenog osoblja, primjeren prostor, precizna analitička oprema (HPLC, ICP-MS, ICP-OS, CN analizator, CFA analizator, različite vrste spektrofotometara i sl.) i materijal za pravovremeno i primjereno provođenje specifičnih analiza.

Jedinica za preciznu instrumentalnu analitiku sastoji se od ukupno 5 laboratorija u okviru kojih se obavljaju specifične analize kao što su:

- utvrđivanje oksidacijskog stresa,

- spektroskopijska i kromatografska mjerenja,

- analiza hematoloških i biokemijskih parametara,

- molekularno-genetske i biotehnološke analize,

- razvoj geoinformacijskog sustava (GIS) i dr.

U okviru svih jedinica CAAJ-a osiguran je odgovarajući broj odgovornih osoba u laboratoriji za provođenje analiza te dovoljan broj osposobljenog osoblja, primjeren prostor, opremu i materijal za pravovremeno i primjereno provođenje analiza. Također, vodi se evidencije o osposobljenosti, usavršavanju, iskustvima i opisima radnih mjesta za svakog pojedinog stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika, stručnog savjetnika, laboranta i tehničara. Definirani su radni zadatci koje je obvezno izvršiti, uz osiguranje dodatne edukacije zaposlenika za obavljanje tih zadataka. Svojim kapacitetima, opremljenošću laboratorija i stručnom osposobljenošću djelatnika, CAAJ je jamac kvalitetne provedbe svih laboratorijskih analiza i dostave pravovremenih rezultata istraživanja krajnjim korisnicima.