Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Međunarodna suradnja

Ciljevi suradnje Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s međunarodnim institucijama i gospodarstvom jesu internacionalizacija studija, poticanje istraživačke izvrsnosti i interdisciplinarnost, promocija i prepoznatljivost, otvorenost prema gospodarstvu i drugim djelatnostima, međunarodno umrežavanje, stjecanje transverzalnih vještina i profesionalni razvoj istraživača. Jedan od ciljeva je i doprinijeti razvoju otvorenog, mobilnog i inovativnog društva. Internacionalizacija je jedan od najvažnijih mehanizama za osiguravanje kvalitete djelatnosti Fakulteta.

Uzimajući u obzir sve kompetitivnije tržište visokog obrazovanja, povećanje broja akademske mobilnosti, povećanje broja zajedničkih publikacija međunarodnih istraživačkih timova, povećanje broja zajedničkih studijskih programa i sl., internacionalizacija Fakulteta je važnija nego ikada. Intenzitet međunarodne suradnje pokazatelj je aktivnosti i kvalitete znanstveno-istraživačkoga, nastavnoga i stručnoga rada na instituciji. 

Aktivnostima međunarodne suradnje na Fakultetu upravlja prodekanica za međunarodnu suradnju i studije na engleskom jeziku te Ured za međunarodnu suradnju i projekte.