Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Mobilnost

Međunarodne stipendije i akademska mobilnost

Pojam akademska mobilnost ili samo mobilnost odnosi se na boravak, odnosno mobilnost studenata i mobilnost osoblja visokih učilišta.

Mobilnost studenata odnosi se na studiranje ili obavljanje stručne prakse na inozemnoj instituciji nakon čega se student vraća na matičnu instituciju i dovršava upisani studij (iznimka je stručna praksa koja se može obaviti i nakon završetka studija).

Mobilnost osoblja odnosi se na boravak zaposlenika matične institucije na inozemnoj instituciji u svrhu održavanja nastave (samo nastavno osoblje) i stručnog usavršavanja (nastavno i nenastavno osoblje).

Pojam se može odnositi na kratke programe razmjene (npr. razdoblje od nekoliko dana, jednog semestra ili jedne akademske godine koje se onda priznaje na matičnoj instituciji na neki od propisanih načina) ili na cjelovite studijske programe koji završavaju dodjelom diplome (eng. degree programme).

Studenti i (ne)nastavno osoblje mogu ostvariti akademsku mobilnost putem različitih programa mobilnosti koje administrira Ured za međunarodnu suradnju i projekte kao što su Erasmus+, CEEPUS te ostali programi mobilnosti.

Akademska mobilnost može biti temeljena i na bilateralnim sporazumima o suradnji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odnosno Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s inozemnim visokim učilištima.

 

Erasmus+ 

Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.

Studenti i osoblje dobivaju priliku razviti svoje vještine i povećati mogućnosti zapošljavanja. Sveučilišta i tvrtke razmjenjivat će dobre prakse u okviru Udruživanja znanja.

Ustanove visokog obrazovanja iz država sudionica mogu surađivati s onima iz susjednih država, zemljama Zapadnog Balkana koje nisu članice EU-a, Azije, Afrike i Latinske Amerike na razvoju svojih obrazovnih sustava.

 

CEEPUS

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža.

CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice.

Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri). 

 

Svim studentima koji planiraju ići na mobilnost tijekom studija preporuča se izrada nove x-ice.  Nova digitalna studentska iskaznica približit će Hrvatsku digitalnom europskom društvu, ali i europskom prostoru obrazovanja u kojem je izvrsnost dostupna svima. Hrvatska je prva članica u Europskoj uniji koja svim studentima izdaje studentske iskaznice usklađene s Europskom studentskom iskaznicom (European Student Card) te će nove kartice imati ugrađen europski studentski identifikator.

 

Sve potrebne informacije u vezi studentske mobilnosti i razmjene možete kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju i projekte. Studentske mobilnosti mogu se koristiti tek od druge godine studija pa nadalje.

PRIKAZ ODLAZNIH MEĐUNARODNIH MOBILNOSTI (NE)NASTAVNOG OSOBLJA I STUDENATA FAKULTETA U POSLJEDNJIH 7 AKADEMSKIH GODINA (2014./2015. - 2022./2023.)

PRIKAZ DOLAZNIH MEĐUNARODNIH MOBILNOSTI (NE)NASTAVNOG OSOBLJA I STUDENATA NA FAKULTET U POSLJEDNJIH 7 AKADEMSKIH GODINA (2014./2015. - 2022./2023.)