Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

O knjižnici FAZOS-a

POVIJEST

Knjižnica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek ustrojena je 1960. godine u sastavu Visoke poljoprivredne škole s ciljem da stručnom literaturom i uslugama prati i podržava nastavni proces i znanstvenu djelatnost Fakulteta.

Od 1960. do 1976. godine djeluje kao Knjižnica Poljoprivredno prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Fakultet se 1976. dijeli u dvije zasebne ustanove: Poljoprivredni fakultet i Prehrambeno-tehnološki fakultet, pa se i knjižnice odvajaju. Naredne godine (1977.) Knjižnica se seli u novi prostor na Tenjskoj cesti što osigurava bolje uvjete za razvoj i unapređivanje djelatnosti.

U Domovinskom ratu Knjižnica je devastirana. Ostala je bez prostora i velikog dijela fonda. U tom razdoblju više puta se selila, te je skromni fond dodatno oštećen. Od 1995. do 2010. godine Knjižnica je smještena U Tvrđi (Trg Sv. Trojstva 3). Donacijama i sredstvima MZOŠ nastoji se obnoviti i razviti u suvremenu visokoškolsku knjižnicu.

Akademske 2010/11. godine knjižnica se useljava u novi prostor gdje i danas djeluje

 

PROSTOR I OPREMA

Knjižnica zauzima 364,42 m2 i smještena je na dvije etaže. Na prvoj etaži je posudbeni odjel, police s knjigama u otvorenom pristupu, dva ureda i zatvoreno spremište, a na drugoj čitaonica. Knjižnica ima 59 sjedećih mjesta s 24 računala. Opremu knjižnice čine i 4 računala za djelatnike, kopirni uređaj i dva pisača.

 

FOND

Knjižnični fond čine monografske i serijske publikacije na hrvatskom i stranim jezicima, a pokrivaju područja poljoprivrede i srodnih biotehničkih znanosti. Knjižnična građa nabavlja se vlastitim sredstvima, razmjenom i donacijama. Studentima i znanstvenicima omogućeno je pretraživanje online baza podataka. U Knjižnici su smještene zbirke disertacija, magistarskih radova, diplomskih i završnih radova, te referentna zbirka

 

MISIJA

Knjižnica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek kao visokoškolska knjižnica ima misiju omogućiti studentima , djelatnicima Fakulteta i svim zainteresiranim pristup potrebnim informacijama te građi potrebnoj za studiranje i istraživački rad .

 

VIZIJA

Knjižnica će izgradnjom fonda i unapređivanjem knjižničnih usluga sudjelovati u razvoju visokoškolske i znanstvene djelatnosti Fakulteta te se zalagati za promicanje agronomske struke.