Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Međunarodna suradnja

Međunarodni partneri i udruženja

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek ostvaruje suradnju s više od 100 sveučilišta i znanstvenih ustanova u Europi i svijetu, na sveukupno šest kontinenata. Inozemni gostujući profesori i znanstvenici iz Europe, SAD-a i Azije iz različitih znanstvenih i stručnih područja, pozadina i karijera sudjeluju u izvođenju nastave ili istraživačkom radu, te doprinose osiguranje kvalitete Fakulteta. Inozemni profesori i znanstvenici koriste slobodnu studijsku godinu na Fakultetu u okviru znanstveno – istraživačkih projekata.

Djelatnici i studenti Fakulteta aktivni su članovi u inozemnim znanstveno-istraživačkim i stručnim udrugama kao što su npr.:

BENA - Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

CASEE - The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe

COLOSS - Honey bee research association

EAAE - The European Association of Agricultural Economists

EADSVE - Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology 

ESA - European Society for Agronomy

ESN – European Society of Nematologists

EUCARPIA - European Association for Research on Plant Breeding

EWRS - European Weed Research Society

GAMEST - Wildlife and Game Management Scientific Society

IAD - The International Association for Danube Research

ICA - Association for European Life Science Universities

IOBC - International Organisation for Biological Control

IROICA - The European network of international relations officers at Higher Education Institutions in agricultural and related sciences

ISHS - International Society for Horticultural Science

 

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek partner je u konzorciju Digitalnog Inovacijskog Hub-a Pannonia (DIH Pannonia), centra za promociju digitalizacije i digitalnu transformaciju društva, poljoprivrednog i prehrambeno-prerađivačkog sektora.