Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Ustrojstvo

Pokušališta

Pokušališta su ustrojbene jedinice za izvođenje dijela nastavnog procesa (vježbi i stručne prakse), znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u okviru djelatnosti Fakulteta te za potrebe međunarodne suradnje.
Rad pokušališta organizira i vodi voditelj pokušališta. Za voditelja pokušališta može biti imenovan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili suradnik u stručnom zvanju stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika ili stručnog savjetnika. Voditelja pokušališta imenuje dekan na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za voditelja. Voditelj pokušališta odgovara za svoj rad dekanu.
U razdoblju od 2012. godine kada je Fakultet iz vlastitih sredstava kupio 33.603 m2 u Mandićevcu, vinogorje Đakovo, u svrhu formiranja pokušališta za studente sveučilišnog preddiplomskog studija smjera Hortikultura i diplomskih studija Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Vinogradarstvo i vinarstvo, značajno su povećane površine pokušališta koje danas iznose 632.246 m2 i nalaze se na tri lokacije.

Fakultetska pokušališta su:
1. Antunovac
2. Mandićevac
3. Tenja

Zaposlenici ustrojbene jedinice Pokušalište:
1. Zvonko Zeko, mag. ing. agr.
2. Ivan Kelava, dipl. ing. agr.
3. mr. sc. Dario Knežević
4. mr. sc. Tomislav Pandurović