Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Službenik za informiranje, Vladimira preloga 1, 31000 Osijek ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 8.00 do 12.00 sati
  • elektroničkom poštom na adresu: tajnistvo@fazos.hr ili nrstanisa@fazos.hr

(Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama)

  • faksom na broj: 031 554-853
  • telefonom na broj: 031 554-853

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Službenik za informiranje

Titula: dipl. ing.
Ime i prezime Nataša Rigljan Stanisavljević
Telefon: 031/554-853
Email: nrstanisa@fazos.hr

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14.).

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zamolba za pristup informacijama