Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

InoBioTeh

Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje (InoBioTeh)

Naziv projekta: Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje (InoBioTeh) KK.01.1.1.07.0053 

Naziv korisnika: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Partner: Osatina Grupa d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 7.982.421,14 kn à 1.059.449,33 €

EU sufinanciranje projekta: 5.288.108,52 kn à 701.852,61 €

Razdoblje provedbe projekta: 17.12.2020. - 17.12.2023.

Web: www.iri.fazos.hr

Svrha projekta: Razvoj novih mikrobioloških pripravaka za očuvanje plodnosti tala, povećanje prinosa, poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda i hrane te smanjenje opterećenja okoliša uslijed manje upotrebe pesticida i gnojiva, čime se podiže razina istraživanja usmjerenih tematskim i pod-tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije i potrebama gospodarstva.

Glavne aktivnosti projekta:

  • IZVOĐENJE PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA (INDUSTRIJSKO)

Primijenjena istraživanja usmjerena su razvitku novih pripravaka. Inovativni biološki pripravci povećat će plodnost i elastičnost tla, smanjiti kontaminaciju voda, upotrebnu mineralnih gnojiva i pesticida, povećati prinose i poboljšati kvalitetu poljoprivrednih proizvoda i hrane.

  • ZAPOŠLJAVANJE 2 ISTRAŽIVAČA ZA POTREBE PROVEDBE ISTRAŽIVAČKIH AKTIVNOSTI PROJEKTA

Projektnom timu pridružene su dvije novozaposlene osobe, na rok od 33 mjeseca, koje će svojim radom doprinijeti realizaciji projektnih aktivnosti i ostvarenju očekivanih rezultata.

  • DISEMINACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA I ŠERENJE ZNANJA

Članovi projektnog tima aktivno će sudjelovati na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, pripremati i objavljivati znanstvene radove, a pri kraju provedbe projekta održat će se završna konferencija na kojoj će se rezultati projekta prezentirati znanstvenoj zajednici, zainteresiranim gospodarskim subjektima, predstavnicima civilnog društva te relevantnim medijima.

  • IZRADA STUDIJE PROVJERE I ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NAD REZULTATIMA PROJEKTA I STJECANJE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NAD REZULTATIMA PROJEKTA

Studijom provjere i zaštite intelektualnog vlasništva dokazat će se patentabilnost rezultata projekta. Budući da se projektom razvijaju inovativni proizvodi (paleta različitih mikrobioloških pripravaka), navedenu je inovaciju potrebno zaštiti podnošenjem patentne prijave sukladno zakonodavstvu RH.

  • UMREŽAVANJE I IZOBRAZBA

Projekt predviđa umrežavanje s inozemnim istraživačkim institucijama koje djeluju u područjima mikrobioloških analiza i proizvodnje pripravaka, fizikalnih i agrokemijskih analiza tla te analiza supstrata i medija za uzgoj povrća. S ciljem povećanja patentne aktivnosti u Hrvatskoj održat će se radionica „Intelektualno vlasništvo“ , namijenjena prvenstveno edukaciji djelatnika prijavitelja i partnera, ali i široj poslovnoj zajednici.

 

Očekivani rezultati:

Projekt će rezultirati višestrukim koristima. Primarno rješava probleme poljoprivrednog sektora (osobito u ekološkoj proizvodnji) te jamči zaštitu okoliša i sigurnost hrane. U konačnici projekt doprinosi komercijalizaciji novih proizvoda (tzv. paleta mikrobioloških preparata), koji su možebitno patentabilni, a time se doprinosi i razvoju patentne aktivnosti u RH.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.