Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Prosudba sustava

Prosudba sustava

Postupak vanjskog vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete kojim se ispituju postupci i mehanizmi osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog učilišta, a koji se temelji na pregledu kolega stručnjaka uz provjeru dokaza. Vanjsko tijelo pritom provjerava: a) jesu li procedure osiguravanja kvalitete uspostavljene na razini visokog učilišta i studijskih programa te b) jesu li unutarnje procedure osiguravanja kvalitete primjerene svrsi i provode li se sustavno. Vanjskom se prosudbom ne procjenjuje dostignuta razina kvalitete predmeta vrednovanja, već se utvrđuje učinkovitost uspostavljenog sustava osiguravanja kvalitete, njegova potpora institucijskoj misiji te doprinos trajnom unapređenju kvalitete svih aktivnosti visokog učilišta. Postupak provode educirani i certificirani stručnjaci (auditori), koji ne smiju biti u sukobu interesa s predmetom vrednovanja. Rezultati vrednovanja dokumentiraju se u obliku izvješća vanjske prosudbe, s preporukama za poboljšanje i definiranim naknadnim praćenjem.

 

Reakreditacija

 

Unutarnja prosudba