Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Upisi

Rang lista

Rang lista - Redoviti

Rang lista - Izvanredni

Ranking list of candidates Digital Agriculture

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti doći na upise u vremenu između 09.00 i 14.00 h mogu pristupiti na upise u srijedu 04. listopada u vremenu od 15.00 do 18.00 h.

Upisi kandidata provodit će se 2., 3., 4. i 5. listopada 2023. godine od 9.00 do 13:00 sati u prostorijama Ureda za studente i studije.

Kandidat koji ne iskoristi pravo upisa u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće izvorne dokumente (ukoliko ih niste priložili prilikom prijave):

  • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom, stručnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju,
  • prijepis ocjena sa studija ili Dopunsku ispravu o studiju (supplement),
  • domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
  • rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani),

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  • potvrdu o uplaćenim troškovima upisa (primjerak plaćene uplatnice). Troškovi upisa 40,00 eura, za projekte Studentskog zbora Sveučilišta 7,00 eura (sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sveučilišnim sastavnicama) te 3,98 eura na ime police osiguranja od nesretnog slučaja.(sukladno Odluci dekana) Iznos svih troškova, ukupno 50,98 eura treba se uplatiti jednom uplatnicom na račun Fakulteta na IBAN broj računa primatelja: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d., Model HR00, Poziv na broj primatelja: OIB studenta, Opis plaćanja: troškovi upisa/projekti studentskog zbora/osiguranje.
  • potvrdu o uplaćenim troškovima izrade studentske iskaznice za studente koji nisu završili prijediplomski studij na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek u iznosu od 11,70 EUR/88,15 1 HRK (PDV uključen). treba se uplatiti jednom uplatnicom na račun Fakulteta na IBAN broj računa primatelja: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d., Model HR00, Poziv na broj primatelja: OIB studenta, Opis plaćanja: uplata za trošak x – ice. Primjer uplatnice.
  • izvanredni studenti trebaju priložiti potvrdu o uplaćenim troškovima školarine, (primjerak plaćene uplatnice). Trošak školarine u iznosu 1.120,00 eura uplatiti na račun Fakulteta na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d., Model HR00, Poziv na broj primatelja: OIB studenta, Opis plaćanja: školarina. Potrebno je imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak.

 

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na web stranici www.fazos.unios.hr i u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, tel. 031/554-844 od 9:00 do 12:00 sati, e- mail adresu studentska@fazos.hr ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.