Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

BioPark

Razvojno – istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Naziv projekta: Razvojni-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju - KK.01.1.1.09.0020

Naziv korisnika: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vrijeme trajanja projekta:32 mjeseca - 03.05.2021. - 25.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.608.327,49 kuna

EU sufinanciranje projekta: 3.608.327,49 kuna

Provedbom projekta izradit će se projektna dokumentacija potrebna za provedbu IRI infrastrukturnog projekta koji podrazumijeva ulaganje u organizacijsku reformu te izgradnju i opremanje fakultetskog pokušališta (BioPark) na k.č. 3/8 k.o. Antunovac. Provedbom projekta izrade projektne dokumentacije te provedbom IRI infrastrukturnog projekta prijavitelju će se omogućiti daljnji razvoj istraživanja, ostvarivanje inovacija, poticanje suradnje s drugim znanstvenim organizacijama te povezivanje prijavitelja s gospodarskim subjektima.

Predmetnim projektom planirane su sljedeće projektne aktivnosti:

Izrada projektno – tehničke dokumentacije

Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi

Provedba horizontalnih načela

Upravljanje projektom

Promidžba i vidljivost

Ciljna skupina projekta su:

Članovi projektnog (Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, dekan i voditelj projekta) i istraživačkog tima (prof.dr.sc. Tihomir Florijančić, voditelj istraživačkog tima) koji će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti uspješnoj realizaciji projekta.

Zaposlenici prijavitelja koji će sudjelovati u aktivnosti provedbe horizontalnih načela.

Projekt se sufinancira sredstvima EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ u okviru OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020, poziv „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

 

Aktivnosti:

KOLOVOZ 2021.

Pokrenut je postupak nabave za usluge osiguravanja vidljivosti i promocije projekta i ugovoren je grafički studio koji je izradio logotip, banner i naslovnicu projektne dokumentacije. Na internetsku stranicu prijavitelja postavljeni su elementi vidljivosti projekta.

RUJAN 2021.

Održan je 1. sastanak projektnog tima i utvrđeno je 1.ZNS u cijelosti odobren od strane SAFU. Pokrenuti su postupci nabave za usluge Edukacije - suzbijanje diskriminacije i podizanje svijesti i Edukacije o mjerama održivog razvoja i odabrani su vanjski stručnjaci koji će provodite edukacije u listopadu.

LISTOPAD 2021.

Održan je 2. sastanak projektnog tima te su održane dvije edukacije:

  1. Jednodnevna edukacija o mjerama održivog razvoja (mjere bolje energetske učinkovitosti i ušteda)
  2. Jednodnevna edukacija o suzbijanju diskriminacije i podizanja razine svijesti vezane za pristupačnost za osobe s invaliditetom

Izrađen je nacrt dokumentacije o nabavi za nabavu izrade projektno-tehničke dokumentacije objedinjeno za projekte „Znanstveno istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac KK.01.1.1.09.0021“ i „Razvojno istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju KK.01.1.1.09.0020“.

Projekt se sufinancira sredstvima EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ u okviru OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020, poziv „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

STUDENI 2021.

Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-02 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju podnesen je od strane korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Odabrani stručnjak za javnu nabavu izradio je Dokumentaciju o nabavi za nabavu Projektno-tehničke dokumentacije te je ista upućena na javno savjetovanje te prethodnu kontrolu u SAFU.

PROSINAC 2021.

Dorađen je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-02 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju. 14.12.2021. održan je sastanak projektnog tima.

SIJEČANJ 2022.

U modulu Plaćanja i povrati za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju zabilježena je isplata sukladno odobrenom ZNS br.2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije je u statusu pregleda i kontrole.

VELJAČA 2022.

Održan je 4. sastanak projektnog tima vezano za izradu projektno tehničke dokumentacije. Predan je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-03.

OŽUJAK 2022.

Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-03 projekta KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Održan je 5. sastanak projektnog tima.

TRAVANJ 2022.

Održan je 6. sastanak projektnog tima uoči pripreme za izradu Zahtjeva za nadoknadu sredstava broj 4. s ciljem utvrđivanja aktivnosti koje je potrebno poduzeti do kraja izvještajnog razdoblja koje završava 03.05.2022. Ponovljen je postupak nabave i donesena je nova Odluka o odabiru u nabavi projektno-tehničke dokumentacije.

SVIBANJ 2022.

Održan je 7. sastanak projektnog tima. 18.5. je predan ZNS br. 4 i potpisan je ugovor za uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije.

LIPANJ 2022.

Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-04 projekta KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Održan je 8. sastanak projektnog tima.

SRPANJ 2022.

Održan je 9. sastanak projektnog tima. Proveden je postupak nabave i donesena je Odluka o odabiru u nabavi Studije izvedivosti i analize troškova i koristi.

RUJAN 2022.

Održan je 10. sastanak projektnog tima. Angažiran je voditelj projekta. Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-05 projekta KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

LISTOPAD 2022.

Održan je 11. sastanak projektnog tima, izrađuje se projektno tehnička i studijska dokumentacija.

STUDENI 2022.

Održan je 12. sastanak projektnog tima i predan je zahtjev za velikom izmjenom ugovora. Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-06 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju podnesen je od strane korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

PROSINAC 2022.

Održani su telefonski sastanci projektnog tima i odobren je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-06 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju. Izdana je Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja.

SIJEČANJ 2023.

Održan je 15. sastanak projektnog tima.

VELJAČA 2023.

Odobrena je velika izmjena ugovora i projekt je produžen na 26 mjeseci. Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-07 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju podnesen je od strane korisnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

OŽUJAK 2023.

Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-07 projekta KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju. Predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) 31.3.2023. izvršili su kontrolu na licu mjesta.

TRAVANJ 2023.

Pri terenskoj kontroli nadležna institucija utvrdila je kako nije došlo do izmjena u provedbi projekta o kojima PT2 nije obavješten. Na terenskoj provjeri nisu uočene razlike između dokumentacije koju čuva Korisnik i dokumentacije zaprimljene u PT2. Tijekom provjere na licu mjesta zaključeno je da su oznake vidljivosti na dokumentaciji sukladne Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i smjernicama za korisnike fonda.

SVIBANJ 2023.

Podnesen je Zahtjev za velikom izmjenom ugovora 3.0 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju Održan je 16. sastanak projektnog tima.

LIPANJ 2023.

Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-08 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju podnesen je od strane korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Održani su telefonski sastanci projektnog tima.

SRPANJ 2023.

Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-08 projekta KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Održan je 17., 18. i 19. sastanak projektnog tima.

KOLOVOZ 2023.

Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-09 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju podnesen je od strane korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Održan je 20. sastanak projektnog tima.

RUJAN 2023.

Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-09 projekta KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju korisnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Održan je 21. sastanak projektnog tima.

 

LISTOPAD 2023.

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija i Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša izdao je građevinsku dozvolu za građenje razvojno-istraživačkog BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju.

STUDENI 2023.

Zahtjev za velikom izmjenom ugovora 4.0 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju podnesen je od strane korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Također, Korisnik je podnio Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-10.

 PROSINAC 2023.

Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-10 projekta KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Nadležna institucija odobrila je zahtjev za velikom izmjenom ugovora 4.0 za projekt KK.01.1.1.09.0020 - Razvojno-istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.