Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Stručna praksa

Stručna praksa predviđena je nastavnim planom kako bi studenti već za vrijeme studiranja znanje koje su stekli na studiju naučili primjenjivati u poslovnom okruženju. Stručna praksa predstavlja iznimno vrijedno iskustvo, tijekom kojega naši studenti mogu vidjeti kako poslovanje izgleda u stvarnosti i kako poslovni subjekti i poljoprivredna gospodarstva svakodnevno primjenjuju ono što oni uče na predavanjima.

Stručna praksa, kao obvezan i sastavni dio nastavnog procesa se na preddiplomskom sveučilišnom studiju, izvodi u poslovnim subjektima s kojima Fakultet ima potpisane ugovore o suradnji i obavljanju stručne prakse:

 1. Žito d.o.o.,
 2. Belje d.d.,
 3. Novi agrar d.o.o.,
 4. Poljoprivredni institut,
 5. Hrvatske šume d.o.o.,
 6. Uprava šuma Podružnica Osijek,
 7. Javna ustanova "Park prirode Kopački rit",
 8. Državna ergela Đakovo,
 9. Udruga MOGU,
 10. Zvečevo prehrambena industrija d.d. Požega,
 11. Benediktinski samostan Svete Marije, Zadar,
 12. Duhovno-obrazovni centar Marijin Dvor, Lužnica

Stručna praksa za studente diplomskog studija se uz navedene poslovne subjekte izvodi i na pokušalištima, pokusnim poljima i laboratorijima samo u vremenu i terminima predviđenih za obavljanje stručne prakse.

Nastavnici koji će uključiti studente u realizaciju stručne prakse kroz pokušališta, pokusna polja i laboratorije obvezni su do prvog svibnja tekuće godine dostaviti popis studenata i kratak program realizacije stručne prakse radi uspješnijeg ostvarivanja studijskog programa i uključivanja u profesionalni rad.

Obvezni dokumenti

 • Sukladnost poslodavca o primanju studenta/ica na stručnu praksu
 • Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi
 • Smjernice za pisanje izvještaja o obavljenoj stručnoj praksi

Dodatni dokumenti

 • Sporazum o povjerljivosti podataka