Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Diplomski sveučilišni studij - 4. godina

Zajednička lista izbornih modula

7. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Ekološko pčelarstvo
Zlatko Puškadija
Marin Kovačić
60 0
8 0 7
6
Kompjutorski sustavi odlučivanja
Zdenko Lončarić
Jasenka Ćosić
Mirjana Brmež
Ružica Lončarić
45 25
0 0 5
6
Održivo gospodarenje tlom
Irena Jug
Danijel Jug
Boris Đurđević
75 0
0 0 0
6
Principi znanstvenog rada
Dražen Horvat
45 30
0 0 0
6
Tehnika spremanja voluminozne krme
Irena Rapčan
Vjekoslav Tadić
60 0
10 5 0
6
Biometrika u zootehnici
50 0
0 25 0
6
Ispitivanje kakvoće sjemena
Tihana Teklić
Miroslav Lisjak
55 0
0 0 20
6
Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji
Davor Kralik
Boris Antunović
65 0
10 0 0
6
Poslovni strani jezik - Njemački
Tihomir Živić
30 45
0 0 0
6
Štetnici povrća i cvijeća
Emilija Raspudić
Ankica Sarajlić
45 25
0 0 5
6
Uzgoj i zaštita divljači
Tihomir Florijančić
Siniša Ozimec
40 15
20 0 0
6
Analize biljaka
Tihana Teklić
Miroslav Lisjak
60 0
0 0 15
6
Genomika u zootehnici
Ivona Djurkin Kušec
Goran Kušec
65 10
0 0 0
6
Metode i planovi selekcije životinja
Nikola Raguž
Boris Lukić
45 0
0 30 0
6
Osnovi bakteriologije i virologije
Jelena Ilić
40 35
0 0 0
6
Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima
Pero Mijić
Zlatko Puškadija
Tihomir Florijančić
Mirjana Baban
20 30
0 25 0
6
Transportni sustavi u VVV proizvodnji
Luka Šumanovac
Darko Kiš
Domagoj Zimmer
Vjekoslav Tadić
55 10
0 10 0
6
Ekološko povrćarstvo
Tomislav Vinković
35 10
10 20 0
6
Lovstvo i kinologija
Tihomir Florijančić
40 20
0 0 15
6
Oplemenjivanje industrijskog bilja
Manda Antunović
Ivana Varga
45 10
20 0 0
6
Procjena pogodnosti zemljišta
Boris Đurđević
50 0
0 0 25
6
Terenska istraživanja
Domagoj Rastija
Vladimir Zebec
25 0
0 0 50
6
Bolesti povrća i cvijeća
Jasenka Ćosić
Karolina Vrandečić
40 20
0 0 15
6
Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi
Ružica Lončarić
Brigita Popović
40 30
0 0 5
6
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
Davor Kralik
Đurđica Kovačić
65 0
10 0 0
6
Primjena pesticida u poljoprivredi
Renata Baličević
Marija Ravlić
40 15
5 0 15
6
Štetnici ratarskih kultura
Emilija Raspudić
Ivana Majić
30 35
0 0 10
6
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
Vladimir Jukić
Mato Drenjančević
Dejan Bošnjak
Toni Kujundžić
75 0
0 0 0
6
Analize tla i gnojiva
Brigita Popović
Vladimir Ivezić
30 15
0 0 30
6
Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka
Mladen Jurišić
35 15
10 15 0
6
Mikrobiologija tla
50 0
0 0 25
6
Politika proizvoda i usluga
Igor Kralik
50 25
0 0 0
6
Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja
Vjekoslav Tadić
65 0
10 0 0
6
Tržište i marketing u hortikulturi
Ružica Lončarić
50 25
0 0 0
6
Ekonomika prerade
45 30
0 0 0
6
Ljekovito i začinsko bilje
Tomislav Vinković
35 10
5 20 5
6
Oplemenjivanje krmnog bilja
Ranko Gantner
Gordana Bukvić
65 5
0 5 0
6
Programi zaštite voćaka i vinove loze
Renata Baličević
Marija Ravlić
40 20
5 0 10
6
Teški metali u antroposferi
Zdenko Lončarić
Vladimir Ivezić
Marcela Šperanda
Tihomir Florijančić
65 10
0 0 0
6
Ekološka poljoprivreda
Miro Stošić
Danijel Jug
Bojan Stipešević
Đuro Senčić
60 0
0 15 0
6
Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu
Boris Đurđević
Irena Jug
55 0
0 0 20
6
Očuvanje animalnih genetskih resursa
Nikola Raguž
Pero Mijić
Zlata Kralik
Mirjana Baban
Boris Lukić
60 10
0 5 0
6
Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća
Suzana Kristek
Jurica Jović
55 0
0 0 20
6
Štetočine u voćnjacima i vinogradima
Mirjana Brmež
Jelena Ilić
Renata Baličević
75 0
0 0 0
6
Zaštita bilja II
Ivana Majić
Jelena Ilić
Renata Baličević
65 10
0 0 0
6
Berba i skladištenje povrća i cvijeća
Tomislav Vinković
Vlatka Rozman
Anita Liška
45 15
5 10 0
6
Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva
Pavo Baličević
45 0
0 30 0
6
Monitoring i zaštita okoliša
Irena Jug
Boris Đurđević
60 0
0 0 15
6
Poljoprivredna fitocenologija
45 0
20 0 10
6
Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi
Ružica Lončarić
50 25
0 0 0
6
Uporaba i održavanje tehničkih sustava
25 20
15 0 15
6
Agrošumarstvo
Vladimir Ivezić
60 10
0 5 0
6
Etologija životinja
Pero Mijić
Boris Antunović
Mirjana Baban
30 30
0 15 0
6
Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo
Vladimir Jukić
Mato Drenjančević
Dejan Bošnjak
70 0
5 0 0
6
Oplemenjivanje žitarica
Sunčica Kujundžić
Sonja Vila
35 25
0 15 0
6
Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu
Luka Šumanovac
Domagoj Zimmer
40 35
0 0 0
6
Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva
Goran Heffer
50 0
0 25 0
6
Ekološki prihvatljiva zaštita bilja
Renata Baličević
Marija Ravlić
50 10
5 0 10
6
Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Ružica Lončarić
50 25
0 0 0
6
Održive tehnologije uzgoja bilja
Mladen Jurišić
Irena Rapčan
60 0
0 15 0
6
Primjena GIS-a u hortikulturi
Mladen Jurišić
Ivan Plaščak
50 5
10 10 0
6
Tehnički sustavi u navodnjavanju
Monika Marković
45 0
0 30 0
6
Zaštita tla i voda
Monika Marković
45 0
0 30 0
6
Biocenoze kopnenih i vodenih staništa
Siniša Ozimec
Anđelko Opačak
Dinko Jelkić
55 0
20 0 0
6
Informacijske tehnologije u poljoprivredi
Dražen Horvat
Andrijana Rebekić
35 5
0 35 0
6
Mužnja i muzni uređaji
Davor Kralik
Marcela Šperanda
65 0
10 0 0
6
Poslovne komunikacije i savjetodavni rad
Snježana Tolić
50 25
0 0 0
6
Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu
Mato Drenjančević
Vladimir Jukić
70 0
5 0 0
6
Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru
Tomislav Vinković
40 5
10 20 0
6
Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura
35 40
0 0 0
6
Fitoekologija
45 15
5 0 10
6
Mehanizmi i metode fitoregulacije
Miroslav Lisjak
50 5
10 0 10
6
Osnove digitalnog kartiranja
Mladen Jurišić
35 15
10 15 0
6
Ruralni turizam
Tihana Sudarić
60 15
0 0 0
6
Tropske kulture
Bojan Stipešević
Danijel Jug
Miro Stošić
Bojana Brozović
65 5
0 5 0
6
Ekološko krmno bilje
Ranko Gantner
Gordana Bukvić
55 0
0 20 0
6
Kartografija i pedološka daljinska istraživanja
50 0
0 0 25
6
Održivi ruralni razvitak
Tihana Sudarić
Jadranka Deže
60 15
0 0 0
6
Primijenjena pedologija
Domagoj Rastija
Vladimir Zebec
60 0
0 0 15
6
Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada
Vjekoslav Tadić
65 0
0 10 0
6
Zdravstvena zaštita životinja
Boris Antunović
75 0
0 0 0
6
Biometrika
Dražen Horvat
Andrijana Rebekić
45 0
0 30 0
6
Integrirana gnojidba
Boris Đurđević
Irena Jug
75 0
0 0 0
6
Nematologija
Mirjana Brmež
Ivana Majić
45 0
0 0 30
6
Poslovni strani jezik - Engleski
Tihomir Živić
30 45
0 0 0
6
Suvremene metode obračuna troškova
Ljubica Ranogajec
Ana Crnčan
60 15
0 0 0
6
Uzgoj u zaštićenim prostorima
Dejan Bošnjak
65 0
10 0 0
6
Akvakultura
Anđelko Opačak
Dinko Jelkić
40 15
0 10 10
6
Gen - banke
Vedran Orkić
35 40
0 0 0
6
Mehanizmi poljoprivrednih strojeva
Pavo Baličević
45 0
0 30 0
6
Osnove palinologije
45 0
0 0 30
6
Samonikle jestive i otrovne biljke
Renata Baličević
Marija Ravlić
45 0
0 0 30
6
Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture
Alka Turalija
Dejan Bošnjak
70 0
5 0 0
6