Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Nastava na daljinu i online nastava

Poštovane kolegice i kolege studenti, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek za provedbu nastave na daljinu i online nastave prvenstveno koristi sustav za učenje Merlin.

Također, FAZOS organizirano na razini institucije koristi programski paket Microsoft Teams.

Svi student i nastavnici upućuju se za komunikaciju i realizaciju nastave na daljinu i online nastave (nastava i komunikacija “uživo”) prvenstveno koristiti ove dvije platforme.

Međutim, razumijemo i podržavamo izbor i svih drugih programskih paketa i platformi (Moodle, Zoom, Google Classroom, WebEx…) koje će omogućiti kvalitetnu realizaciju nastave na daljinu i “Live” nastave.