Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Poslijediplomski specijalistički studij - 1. godina

Proizvodni sustavi u stočarstvu

Pikaži detalje za

1. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Principi uzgoja domaćih životinja
Dalida Galović
40 10
0 10 0
9
Fiziologija - odabrana poglavlja
Marcela Šperanda
30 30
0 0 0
9
Izvođenje pokusa i obrada rezultata
Zlata Kralik
20 0
0 10 0
5