Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Studij

Poslijediplomski sveučilišni studij

Studiji

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izradio je i već duži niz godina provodi poslijediplomski sveučilišni studij Poljoprivredne znanosti. Zavodi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek razvili su aktivnosti u okviru općih i uže specijaliziranih poljoprivrednih znanosti te je objedinjavanjem inicijativa, postignuća i posebnosti u aktivnostima svojih zavoda kreiran i navedeni poslijediplomski sveučilišni studij Poljoprivredne znanosti. Navedenom je pridonijelo i uključivanje navedenoga studija u Europski sustav visokog obrazovanja, a sukladno potrebama nacionalnih, strateških prioriteta temeljenih na znanju u poljoprivredi. Koncepcija poslijediplomskog sveučilišnog studija Poljoprivredne znanosti s osam smjerova (Agroekonomika, Agrokemija, Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane, Lovstvo i kinologija, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Stočarstvo, Tehnički sustavi u poljoprivredi, Zaštita bilja) predstavlja najvišu razinu integracije znanosti na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i najznačajniji doprinos u istraživačko-edukacijskoj sferi znanstvene djelatnosti.

 

Razlozi za pokretanje poslijediplomskog sveučilišnog studija su pružanje mogućnosti diplomiranim inženjerima poljoprivrede, odnosno magistrima poljoprivrede, da steknu usmjerena znanstvena znanja iz područja poljoprivrede te uz pomoć najnovijih znanstvenih spoznaja i tehnologija, osobno doprinesu razvoju znanosti na području poljoprivrede sukladno nacionalnim istraživačkim prioritetima i potrebama u javnom i privatnom sektoru.

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Poljoprivredne znanosti utemeljen je na najnovijim svjetskim znanstvenim spoznajama te je kao takav poticajan za razvitak novih znanja, vještina i tehnologija neophodnih za razvitak društva temeljnog na znanju, kako u nacionalnim tako i u internacionalnim prioritetima. Studij se temelji na znanstvenim aktivnostima u okviru aktivnih znanstvenih projekta, a kontinuitet i razvoj istraživačke djelatnosti ogleda se u povećanoj znanstvenoj aktivnosti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji je razvio nove prijave projekata. Istraživački su projekti osnova suradnih istraživanja zavoda unutar fakulteta, ali i suradnje s drugim fakultetima i znanstvenim institutima. Združena istraživanja predviđena su i samim konceptom studija koji obuhvaća osam smjerova. Naime, potreba objašnjenja nekog problema javlja se s više razine integracije znanosti, tj. s razine poljoprivredne znanosti, a objašnjenja podrazumijevaju razumijevanje procesa i mehanizama na nižoj razini integracije znanosti, tj. na razini grana poljoprivrede koje su obuhvaćene smjerovima studija: agrokemija, sjemenarstvo, genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, bilinogojstvo, fitomedicina, stočarstvo, hranidba životinja, lovstvo, poljoprivredna tehnika i tehnologija.

 

Namjera je područja znanstvenog rada polaznika studija usmjeravati k istraživačkim aktivnostima projekata koji će se izvoditi na znanstvenim poligonima projekata, ali i u proizvodnim resursima privatnog i javnog sektora poljoprivredne proizvodnje te u suradnji s drugim znanstvenim institucijama, kako bi rezultati bili direktno primjenjivi u praksi.

 

Studij je na razini najnovijih spoznaja po koncepciji i strukturi programa te načinu realizacije usporediv sa sličnim studijima na drugim europskim visokoškolskim institucijama, posebice iz zemalja Europske unije.