Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Poslijediplomski sveučilišni studij - 1. godina

Zaštita bilja

2. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Laboratorijske metode u mikologiji
Jasenka Ćosić
Karolina Vrandečić
0 0
0 20 0
2
Zaštita povrća od korova
20 20
0 0 0
4
Karantenski štetnici
Mirjana Brmež
5 5
0 0 0
1
Herbicidi (nove spoznaje)
10 10
0 0 0
2
Štetnici voćaka i vinove loze
Mirjana Brmež
10 15
0 15 0
4
Bolesti voćaka i vinove loze
Jelena Ilić
10 20
0 10 0
4
Karantenske bolesti
Jasenka Ćosić
Karolina Vrandečić
5 5
0 0 0
1
Alergogene biljke: monitoring i suzbijanje
10 0
0 10 0
2
Akarologija
Ivana Majić
Anita Liška
10 10
0 0 0
2
Interakcija herbicid-tlo-biljka
10 0
0 0 0
1
Štetnici u skladištima
Vlatka Rozman
10 10
0 10 0
3
Mikrobiologija tla
Suzana Kristek
10 20
0 10 0
4
Morfologija i fiziologija kukaca
Ivana Majić
5 5
0 10 0
2
Bolesti sjemena
Karolina Vrandečić
Jasenka Ćosić
5 10
0 5 0
2
Korovne zajednice u poljoprivrednim kulturama
10 5
0 5 0
2
Nematologija
Mirjana Brmež
20 0
0 20 0
4
Aplikacija i legislativa pesticida
20 0
0 0 0
2
Metode suzbijanja skladišnih štetnika
Vlatka Rozman
10 5
0 5 0
2
Herbologija
20 20
0 0 0
4
Sistematika kukaca
Ivana Majić
5 10
0 5 0
2
Vrtlarska fitopatologija
Jasenka Ćosić
10 20
0 10 0
4
Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji
Renata Baličević
10 15
0 15 0
4
Ekologija nematoda
Mirjana Brmež
10 10
0 0 0
2
GMO u zaštiti bilja
10 10
0 0 0
2
Otpornost biljaka na štetnike
Ivana Majić
10 5
0 5 0
2
Specijalna herbologija
20 20
0 0 0
4
Ratarska entomologija
Emilija Raspudić
10 15
0 15 0
4
Ratarska fitopatologija
Jasenka Ćosić
Karolina Vrandečić
10 20
0 10 0
4
Toksikologija i ekotoksikologija
10 5
0 5 0
2
Zoocidi
Emilija Raspudić
20 20
0 0 0
4
Zaštita voćnjaka i vinograda od korova
20 20
0 0 0
4
Urbana entomologija
10 5
0 5 0
2
Zaštita ratarskih kultura od korova
Renata Baličević
20 10
0 10 0
4
Vrtlarska entomologija
Emilija Raspudić
10 15
0 15 0
4
Toksikogene gljive i mikotoksini
Jasenka Ćosić
10 10
0 0 0
2