Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

kvaliteta

Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav za kvalitetu svoju politiku kvalitete provodi osiguravanjem i stalnim poboljšavanjem kvalitete ostvarivanjem strategija osiguravanja kvalitete u pojedinim područjima bitnim za djelovanje: organizacija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, razvoj studijskih programa i nastavnog procesa, edukacija nastavnog osoblja, podrška studentima, razvoj suradnje s gospodarstvom, znanstveno istraživački rad i međunarodna suradnja.

MISIJA I VIZIJA FAKULTETA

Misija sustava za kvalitetu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek je osiguravanje, planiranje, provođenje, praćenje, analiziranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja. Sustav za kvalitetu djeluje u skladu s uspostavljenom misijom i vizijom te strategijom razvoja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek sa svojom tradicijom želi obrazovati stručnjake poljoprivredne proizvodnje koji će svojim vještinama, znanjem i kompetentnošću udovoljiti potrebama tržišta i prakse poljoprivredne proizvodnje te postati stožerna visokoobrazovna institucija na području istočne Hrvatske.

Dokument Misija Sustava za osiguravanje kvalitete možete preuzeti >>> MISIJA I VIZIJA

POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek promiče trajno opredjeljenje Uprave i svih zaposlenika k izvrsnosti obrazovnog i znanstveno-istraživačkog rada te međunarodne prepoznatljivosti, uz ispunjenje visoke razine očekivanja svih dionika u visokom obrazovanju i znanosti, odnosno društva u cjelini kao krajnjeg korisnika.

Politika kvalitete Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Osijek teži ostvarenju sljedećih ciljeva:

 

Dokument Politika kvalitete možete preuzeti >>> Politika kvalitete

Struktura sustava kvalitete

Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odluka Senata 29. rujna 2006.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odluka Senata 26. lipnja 2012.) utvrđena je organizacijska struktura sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta 

Struktura sustava kvalitete Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i njegov odnos s tijelima kvalitete Sveučilišta