Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Ustrojstvo

Tajništvo

Tajništvo je ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih posloav, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu, kao i drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.
Sve poslove iz stavka 1. ovog članka Tajništvo obavlja za cijeli Fakultet, osim ako su ti poslovi u redovnoj djelatnosti drugih ustrojbenih jedinica Fakulteta utvrđenih Statutom Fakulteta i drugim općim aktima Fakulteta.
Radom Tajništva rukovodi Tajnik Fakulteta.

Kontakt osoba: Renata Meleš, mag. iur.
Tel: 031554800
E-mail: renata.meles@fazos.hr

U Tajništvu Fakulteta su sljedeće ustrojbene jedinice:

 1. Ured za pravne i stručno-administrativne poslove
 2. Ured za računovodstveno-financijske poslove
 3. Ured za poslovne odnose i nabavu
 4. Ured za studente i studije
 5. Ured za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
 6. Ured za potporu studentima i razvoj karijera
 7. Ured za znanost
 8. Ured za međunarodnu suradnju i projekte
 9. Ured za računalnu mrežu i komunikacijske sustave
 10. Ured dekana
 11. Ured za tehničke i pomoćne poslove.