Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Upis I. godinu Sveučilišnih diplomskih studija

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2023/06/KRAJ_Natje%C4%8Daja_diplomski.pdf

 

More about student enrollment on the graduate study program - Digital agriculture

For pre-registration  on the graduate study program - Digital agriculture click HERE

 

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek studenti mogu upisati sljedeće sveučilišne diplomske studije u trajanju dvije godine:

- Agroekonomika

 - Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo i Zaštita bilja

 - Ekološka poljoprivreda

- Mehanizacija                  

 - Povrćarstvo i cvjećarstvo

- Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo i Vinogradarstvo i vinarstvo

- Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo i Specijalna Zootehnika

- Sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Digital Agriculture (Digitalna poljoprivreda) (redoviti studij uz plaćanje)

 

 

Znanstveno-nastavna i umjetničko/znanstveno-nastavna sastavnica/studij

BROJ UPISNIH MJESTA U AK. GOD.

2023./2024.

 

Redoviti studenti (RH/EU)

Redoviti studenti (HRVATI

izvan RH)

Redoviti studenti (STRANCI

izvan EU)

 

Izvanredni studenti

 

 

UKUPNO

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

 

 

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

220

0

25

90

335

Sveučilišni diplomski studij Agroekonomika

25

0

1

20

46

Sveučilišni diplomski studij Bilinogojstvo; smjerovi:

40

0

3

20

63

Biljna proizvodnja

10

0

0

0

10

Ishrana bilja i tloznanstvo

10

0

0

0

10

Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

10

0

0

0

10

Zaštita bilja

10

0

0

0

10

Sveučilišni diplomski studij Ekološka poljoprivreda

25

0

1

10

36

Sveučilišni diplomski studij Mehanizacija

25

0

1

10

36

Sveučilišni diplomski studij Povrćarstvo i cvjećarstvo

25

0

1

10

36

Sveučilišni diplomski studij Voćarstvo, vinogradarstvo i

vinarstvo; smjerovi:

25

0

1

10

36

Voćarstvo

13

0

0

0

13

Vinogradarstvo i vinarstvo

12

0

0

0

12

Sveučilišni diplomski studij Zootehnika; smjerovi:

40

0

2

10

52

Hranidba domaćih životinja

13

0

0

0

13

Lovstvo i pčelarstvo

12

0

0

0

12

Specijalna zootehnika

15

0

0

0

15

Sveučilišni diplomski studij Digitalna poljoprivreda (na

engleskom jeziku)

15

0

15

0

30

 

1. Uvjeti za upis

 Pravo prijave za upis na diplomske studije imaju osobe koji su završile:

 • odgovarajući prijediplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja Biotehničkih znanosti,
 • neodgovarajući prijediplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, koji nisu iz područja: Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija;
 • odgovarajući prijediplomski stručni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja: Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija;
 • odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij uz stjecanje 120 ECTS bodova, iz područja: Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom

 

Pravo prijave za upis na sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Digital Agriculture (Digitalna poljoprivreda) imaju osobe koje su završile:

 • odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij (iz područja biotehničkih znanosti) uz stjecanje 180 ECTS bodova
 • preddiplomski sveučilišni studij iz područja Biotehničkih znanosti (polje prehrambena tehnologija, šumarstvo, biotehnologija i nutricionizam)
 • preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova iz područja Prirodnih znanosti, polje biologija, područja Tehničkih znanosti, polje računarstvo i područja Društvenih znanosti, polje ekonomija, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija.

 

2. Prijave za upis 

Prijave za upis primaju se od 11. rujna do 29. rujna (do 12:00 sati) 2023. godine.

Prijave kandidata s dokumentima za razredbeni postupak se predaju ili šalju na adresu: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek. Prijave koje se šalju poštom moraju biti zaprimljene do 29. rujna 2023. godine.

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij objaviti će se 30. rujna 2023. godine do 12:00 sati. 

Upisi kandidata provodit će se 2., 3., 4. i 5. listopada 2023. godine od 9.00 do 13:00 sati u prostorijama Ureda za studente i studije.

Dokumenti uz prijavu 

Za prijavu je potrebito priložiti sljedeće dokumente:

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom, stručnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju,
 • prijepis ocjena sa studija ili Dopunsku ispravu o studiju (supplement),
 • domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
 • rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani),
 • strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države
 • tiskanica za upis koja se može dobiti u Studentskoj službi u Osijeku ili preuzeti OVDJE.

 

3. Razredbeni postupak 

Razredbeni postupak se temelji na:

 1. vrednovanju uspjeha sveučilišnog prijediplomskog studija, stručnog prijediplomskog studija, odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija (prosječna ocjena studija) i
 2. podudarnosti sa smjerovima sveučilišnog prijediplomskog studija Poljoprivrede, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Kandidat dobiva bodove na temelju podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivrede, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i stručnih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek kako slijedi:

 • kandidat koji je završio preddiplomski sveučilišni studij dobiva 50 bodova
 • kandidat koji je završio stručni studij dobiva 35

Ukupni broj bodova kandidata predstavlja sumu bodova dobivenih za podudarnost sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivrede ili stručnih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za određeni diplomski studij i prosječne ocjene studija.

Kandidati će biti rangirani na temelju ukupnog broja bodova.

Za prvostupnike neodgovarajućih sveučilišnih prijediplomskih studija, koji nisu iz područja Biotehničkih znanosti, Povjerenstvo za nastavu će definirati po prijavi kandidata mogućnost upisa uz obvezu razlikovnih ispita. Ukoliko mu se odobri upis, razliku ispita kandidat upisuje u I. godini diplomskog studija zajedno s ostalim ispitima predviđenim nastavnim planom.

 

Razredbeni postupak za sveučilišni diplomski studij Digital Agriculture (Digitalna poljoprivreda) 

Razredbeni postupak se temelji na:

 1. vrednovanju uspjeha preddiplomskog sveučilišnog studija (prosječna ocjena studija) i
 2. području završenog preddiplomskog

Ukupni broj bodova kandidata predstavlja umnožak težinskog prosjeka svih ocjena dobivenih tijekom preddiplomskog studija i faktora (ovisno o području završenog studija), kako slijedi:

 1. biotehničke znanosti: težinski prosjek × 1
 2. prirodne znanosti (biologija): težinski prosjek × 0,95
 3. tehničke znanosti (računarstvo): težinski prosjek × 0,95
 4. društvene znanosti (ekonomija): težinski prosjek × 0,90 Kandidati će biti rangirani na temelju ukupnog broja bodova.

 

4. Upisi 

Upisi kandidata provodit će se 2., 3., 4. i 5. listopada 2023. godine od 9.00 do 13:00 sati u prostorijama Ureda za studente i studije.

Za upis se obvezno prilažu izvorni dokumenti, navedeni pod točkom 2 i matični list koji će se dobiti pri upisu. Nadalje, potrebito je predočiti uplatnicu o uplati na ime troškova upisa te uplatnicu o uplati školarine (izvanredni studij).

Kandidat koji ne iskoristi pravo upisa u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Troškovi upisa i upisnih materijala uplaćuju se na IBAN Fakulteta u iznosu navedenom u općem dijelu natječaja.

 

5.  Obavijesti

Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 1.120,00 eura (8.438,64 kn uz FTK 7,53450).

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 2.787,18 eura (21.000,00 kn uz FTK 7,53450).

Redoviti studenti studija na engleskom jeziku „Digitalna poljoprivreda“ studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 2.000,00 eura (15.069,00 kn uz FTK 7,53450).

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na web stranici www.fazos.unios.hr i u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, tel. 031/554-844 od 9:00 do 12:00 sati, e- mail adresu studentska@fazos.hr ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.