Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Znanost

Ured za znanost

Ured za znanost i suradnju s gospodarstvom

U prizemlju zgrade Fakulteta nalazi se prostor Ured za znanost

Djelatnik ureda: Anea Mihajlović, mag. iur.

Telefon: 031 554 843

e-mail: anea.mihajlovic@fazos.hr

 

Djelatnosti:

Stručni suradnik za znanost

  • sudjeluje u radu sjednica odbora i povjerenstava iz područja znanstvene djelatnosti,
  • prati natječaje za domaće znanstvene i stručne projekte,
  • vodi evidenciju o prijavljenim i odobrenim znanstvenim i stručnim projektima te suradnji s gospodarstvom djelatnika,
  • vodi evidencije o doktorskim disertacijama i specijalističkim radovima,
  • obavlja administrativne poslove vezane uz projekte i ostale stručne poslove,
  • prevodi natječaje za znanstveno-nastavna radna mjesta i objavljuje ih u EURAXESS portalu,
  • sudjeluje u izradi izvješća o znanstvenim i stručnim publikacijama djelatnika,
  • prikuplja i objedinjuje podatke za Sveučilišni glasnik,
  • uređuje mrežne stranice Fakulteta vezane uz znanost i suradnju s gospodarstvom,
  • obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odjeljka za znanost i međunarodnu suradnju, tajnika Fakulteta i prodekana za znanost.