Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Suradnja s gospodarstvom

Usluge

GIS i prostorne analize

Prikupljanje prostornih podataka, njihova obrada te izrada tematskih karata za potrebe poljoprivrede i očuvanja okoliša.

Precizna poljoprivreda

Precizno izvođenje agrotehničkih operacija prema specifičnostima tla sa svrhom stvaranja optimalnih uvjeta za rast i razvoj te smanjenja onečišćenja.

Digitalna kartografija

Izrada tematskih karata u poljoprivredi i zaštiti okoliša temeljem obrade prostornih podataka u GIS okruženju.

Pozicioniranje i navigacija

Precizno određivanje položaja na Zemlji i navigacija korištenjem globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS).

Daljinska istraživanja

Obrada i interpretacija podataka daljinskih istraživanja prikupljenih putem satelita ili bespilotnih zrakoplova.

Edukacije

Educiranje polaznika za rad s geoinformacijskim tehnologijama u poljoprivredi i zaštiti okoliša kroz razne GIS tečaje i tečaj upravljanja bespilotnim zrakoplovom s fotointerpretacijom.

Osnovna i dopunska izobrazba za voditelje i djelatnike stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja.

Osnovna i dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za profesionalne korisnike, profesionalne korisnike za profesionalni rad sa pesticidima, te distributere i  savjetnike.  

Ispitne stanice za tehnički pregled uređaja za zaštitu bilja:

 

  • testiranje ispravnosti rada tehničkih sustava za zaštitu bilja (prskalica i   raspršivača),
  • upis novih i odjavom starih strojeva za zaštitu bilja iz FIS baze,
  • testiranje uređaja za zaprašivanje sjemena.

NITROBAKTERIN –inokulant za predsjetvenu bakterizaciju soje

Mycor – FAZOS - Poboljšivač tla

Sadrži korisne saprofitne endomikorizne, endoektomikorizne gljive i dušične nesimbiotske bakterije Azotobacter chroococcum.

Protect – FAZOS - Poboljšivač tla

Sadrži korisne saprofitne bakterije,  gljive i aktinomicete.

Vitality – FAZOS - Poboljšivač tla

Sadrži osam vrsta bakterija. Aktivnošću ovih mikroorganizama koji produciraju hormone rasta poboljšava se rast biljaka.

 Seed Protect – FAZOS - Poboljšivač tla

Sadrži korisne saprofitne bakterije,  gljive i aktinomicete. Aktivnošću ovih mikroorganizama uvelike se poboljšavaju mikrobiološka svojstva tla te štiti biljka od prirodnih štetnika.

Super Green – FAZOS    Poboljšivač tla

Sadrži korisne saprofitne mikroorganizme.  Unošenjem vrsta ovih mikroorganizama u tlo mijenja se mikrobiološki sastav tla te omogućava biljci brže nicanje zbog hormona rasta koje izlučuju ovi mikroorganizmi.

Fotos – FAZOS - Poboljšivač tla

Sadrži korisne saprofitne mikroorganizme koji pospješuju usvajanje hraniva od strane biljaka, razvoj korijenovog sustava što direktno utječe na povećanje lisne mase i indeksa fotosinteze.

Vitality – A –  FAZOS - Poboljšivač tla

Sadrži osam vrsta bakterija. Aktivnošću ovih mikroorganizama koji produciraju hormone rasta poboljšava se rast biljaka.

Protect – A – FAZOS - Poboljšivač tla

Sadrži korisne saprofitne bakterije, gljive i aktinomicete čijom aktivnošću se uvelike poboljšavaju mikrobiološka svojstva tla te štiti biljka od prirodnih štetnika

Nadalje na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek u sklopu OVLAŠTENOG LABORATORIJA ZA ANALIZU TLA provode se osnovne kemijske analize tla praćenja kontrole plodnosti sukladno zakonskog legislativi Republike Hrvatske