Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Ustroj i sastav povjerenstva

Ustroj i sastav povjerenstva

Članovi Povjerenstva za osiguranje kvalitete Fakulteta agrobiotehničkoh znanosti Osijek ustrojeni su prema slijedećem sastavu:

 

IME I PREZIME

 

TELEFON

E-MAIL

LOKACIJA

izv. pfos. dr. sc. Tihana Sudarić

predsjednica

031/554-842

tihana.sudaric@fazos.hr

I/112

izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija

član

031/554-903

vesna.rastija@fazos.hr

III/334

izv. pfos. dr. sc. Mislav Đidara

član

031/554-926

mislav.didara@fazos.hr

III/310

doc.dr.sc. Danijela Samac

član

031/554-842

danijela.samac@fazos.hr

III/312

Sanja Jelić Milković, mag. ing. agr.

član

031/554-803

sajelic@fazos.hr

I/103

dr.sc. Ivana Dugalić, vanjski dionik

član

031/275-200

ivana.dugalic@hapih.hr

 

dr.sc. Vesna Tomaš, vanjski dionik

član

031/515-596

vesna.tomas@poljinos.hr

 

Magdalena Jelečević, studentica

član

 

magdalena.jelecevic@fazos.hr

 

David Fruk, student

član

 

david.fruk@fazos.hr;