Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Zavodi

Zavod za agroekologiju i zaštitu okoliša

Predstojnik: izv. prof. dr. sc. Miroslav Lisjak

Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. Vladimir Zebec

Koordinator za nastavu: doc. dr. sc. Vladimir Zebec

Koordinatorica za znanost: prof. dr. sc. Vesna Rastija

Članica Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: prof. dr. sc. Vesna Vukadinović

Zavod za agroekologiju i zaštitu okoliša čine četiri katedre i Centralni laboratorij za agroekologiju i zaštitu okoliša s ukupno 30 djelatnika. Na Zavodu je uposleno 15 doktora znanosti, od kojih su 6 redoviti profesori, 6 izvanredni profesori i 3 docenti. U okviru znanstvenih i nastavnih aktivnosti angažirana su još 2 asistenta. Djelatnici Zavoda, u svom dosadašnjem radu, bili su voditelji i suradnici na međunarodnim projektima, voditelji jednog nacionalnog znanstvenog programa i desetak nacionalnih znanstvenih projekata te više desetina projekata i suradnji financiranih od strane proizvodnih subjekata ili jedinica lokalne samouprave. Rezultat znanstvenog i stručnog angažmana je veliki broj radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama te brojno aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Znanstvene i stručne aktivnosti Zavoda obuhvaćaju širok spektar temeljnih, primijenjenih i industrijskih istraživanja u području biotehničkih i prirodnih znanosti, a suradnja s Odjelom za biologiju Sveučilišta u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Medicinskim fakultetom Osijek razvija interdisciplinarna istraživanja u području zaštite okoliša i primijenjenih bioznanosti. Aktivnosti Zavoda u području fiziologije i ishrane bilja, pedologije, mikrobiologije, fertilizacije, agrokemije, kemije i biokemije etablirale su jezgre istraživačkih timova za biofortifikaciju, vizualizaciju i predikciju indikatora plodnosti tla primjenom geostatističkih metoda, modeliranje agreoksustava i izradu DSS, povezanost strukture i biološke aktivnosti (toksičnosti) spojeva (SAR, QSAR, QSTR), molekulsko dokiranje proteina, molekularne analize fiziološki funkcionalnih spojeva te enzimatskih i neenzimatskih pokazatelja stresa kod biljaka, izradu studija pogodnosti za navodnjavanje, studija podizanja kultura kratkih ophodnji (KKO), proizvodnju biopreparata za ekološku i konvencionalnu proizvodnju, mikrobiološke analize hrane i vode te stočne hrane i vina, agrokemijske i pedološke analize tla i izrade programa gnojidbe u ratarstvu i hortikulturi.

U Zavodu je ustrojeno četiri katedre:

  1. Katedra za kemiju i biokemiju
  2. Katedra za pedologiju i zaštitu okoliša
  3. Katedra za mikrobiologiju
  4. Katedra za fiziologiju i ishranu bilja