Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Zavodi

Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Predstojnik: prof. dr. sc. Tihomir Florijančić

Zamjenica predstojnika: izv. prof. dr. sc. Ivona Djurkin Kušec

Koordinatorica za nastavu: prof. dr. sc. Zlata Kralik

Koordinator za znanost: izv. prof. dr. sc. Josip Novoselec

Član Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: prof. dr. sc. Zlatko Puškadija

 

Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju osnovan je 2018. slijedom novoga ustrojstva Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i to spajanjem dotadašnjih Zavoda za stočarstvo, Zavoda za primijenjenu zootehniku i Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo. Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za animalnu proizvodnju i biotehnologiju obuhvaćaju široko područje temeljnih agronomskih znanosti i animalne proizvodnje počevši od zoologije i ekologije, principa uzgoja, genetike, selekcije, biokemije, anatomije i fiziologije te posebice hranidbe životinja pa do područja uzgoja različitih vrsta životinja odnosno govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva, kozarstva, konjogojstva, pčelarstva, ribarstva, lovstva, kućnih ljubimaca, kao i kvalitete i sigurnosti animalnih proizvoda.

U okviru nastavne djelatnosti nastavnici i suradnici sudjeluju u izvođenju nastave na svim smjerovima i razinama studija tj. na sveučilišnom i stručnom prijediplomskom, sveučilišnom diplomskom te poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju.

Stručna djelatnost temelji se na suradnji s gospodarstvom i malim obiteljskim gospodarstvima. Djelatnici pojedinih katedri prema području specijalizacije nude svoje usluge koje se realiziraju putem ugovora o suradnji, a vezane su uz izradu tehnoloških projekata, elaborata, studija, savjetodavnih i konzultantskih usluga u okviru animalne proizvodnje.

Znanstveno-nastavni potencijal Zavoda čini 31 zaposlenik od kojih je deset redovitih profesora u trajnom zvanju, četiri redovita i devet izvanrednih profesora, sedam docenata i jedan asistenat.

 

U Zavodu je ustrojeno osam katedri:

  1. Katedra za uzgoj i genetiku domaćih životinja
  2. Katedra za hranidbu, anatomiju i fiziologiju životinja
  3. Katedra za govedarstvo i konjogojstvo
  4. Katedra za peradarstvo i svinjogojstvo
  5. Katedra za ovčarstvo, kozarstvo i ekološku zootehniku
  6. Katedra za lovstvo i ribarstvo Predsjednik katedre
  7. Katedra za pčelarstvo i zoologiju
  8. Katedra za animalne proizvode i sigurnost hrane