Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Zavodi

Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Predstojnica: prof. dr. sc. Sonja Petrović

Zamjenik predstojnice: prof. dr. sc. Mirta Rastija

Koordinator za nastavu: doc. dr. sc. Ivana Varga

Koordinator za znanost: doc. dr. sc. Dario Iljkić Član

Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: prof. dr. sc. Bojan Stipešević

 

Znanstveno-nastavni i stručni potencijal Zavoda za biljnu proizvodnju i biotehnologiju čine deset redovitih profesora u trajnom zvanju, tri redovita i sedam izvanrednih profesora, šest docenata, četiri asistenata i jedan viši predavač. Djelatnici Zavoda sudjeluju u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju, diplomskom sveučilišnom studiju, te na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti. Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za biljnu proizvodnju i biotehnologiju obuhvaća široko područje temeljnih agronomskih znanosti i biljne proizvodnje počevši od agroklimatologije i ekologije, obrade tla, agrotehnike, opće proizvodnje bilja, održivog gospodarenja tlom i poljoprivrednih melioracija pa do uzgoja pojedinih ratarskih kultura, povrćarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, ukrasnog bilja, krajobrazne arhitekture, travnjaštva te biljne genetike, oplemenjivanja bilja i sjemenarstva. Znanstvenoistraživački rad vezan za provedbu znanstvenih i stručnih projekata provodi se poljskim pokusima, radom na Pokušalištu te u laboratorijima i laboratorijskim praktikumima koji služe i u edukacijske svrhe gdje studenti Fakulteta uz mentorstvo nastavnika Zavoda izrađuju završne i diplomske radove te doktorske disertacije. Djelatnici Zavoda sudjeluju u radu raznih državnih agencija, stručnih povjerenstava, odbora i radnih skupina imenovanih od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te su članovi raznih stručnih udruga. Stručnim predavanjima i sudjelovanjem u medijima doprinose popularizaciji struke.

U okviru Zavoda ustrojeno je šest katedri:

  1. Katedra za opću proizvodnju bilja i agroklimatologiju
  2. Katedra za poljoprivredne melioracije
  3. Katedra za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  4. Katedra za žitarice, industrijsko i krmno bilje
  5. Katedra za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
  6. Katedra za povrćarstvo, cvjećarstvo i ljekovito bilje