Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Zavodi

Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj

Predstojnica: prof. dr. sc. Tihana Sudarić

Zamjenik predstojnice: prof. dr. sc. Igor Kralik

Koordinatorica za nastavu: prof. dr. sc. Ljubica Ranogajec

Koordinator za znanost: prof. dr. sc. Igor Kralik

Članica Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić

 

Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj čine četiri katedre s ukupno 19 djelatnika, od čega 14 doktora znanosti, 1 magistra inženjer agronomije, 1 magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i pedagogije, 1 sveučilišni specijalist matematike i 2 profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Sedam doktora znanosti u znanstveno-nastavnom su zvanju redovitog profesora, dva su izvanredni profesori, tri su docenti i dvoje su u suradničkom zvanju asistenta. Zavod za biekonomiju i ruralni razvoj obavlja nastavu na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju, te poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i doktorskom studiju Agroekonomika. Uz nastavne obveze članovi Zavoda sudjeluju u znanstvenim istraživanjima, stručnom radu na projektima kao i u aktivnostima na projektima financiranim sredstvima EU.

 

U okviru Zavoda ustrojeno je četiri katedre:

  1. Katedra za agrarnu i ruralnu ekonomiju
  2. Katedra za marketing i istraživanje tržišta
  3. Katedra za menadžment i financije
  4. Katedra za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu