Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Zavodi

Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak

Zamjenik predstojnika: izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Tadić

Koordinator za nastavu: prof. dr. sc. Goran Heffer

Koordinatorica za znanost: prof. dr. sc. Irena Rapčan

Član Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: prof. dr. sc. Đuro Banaj

 

Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije obuhvaća četiri katedre u okviru kojih radi 19 djelatnika. Od 18 doktora znanosti 6 su u zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju, 3 u zvanju redovitog profesora, 2 u zvanju izvanrednog profesora, 4 u zvanju docenta, 2 u zvanju poslijedoktorand i 1 u zvanju asistenta. U Zavodu je 1 magistar znanosti u zvanju asistenta. Djelatnici Zavoda izvode nastavu prema važećim programima studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, sudjeluju na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti, smjer Tehnički sustavi u poljoprivredi te obavljaju znanstvenu i stručnu djelatnost iz poljoprivredne tehnike, mehanizacije, strojarstva i ostalih srodnih područja.

 

U okviru Zavoda ustrojeno je četiri katedre:

  1. Katedra za strojarstvo i elektrotehniku u poljoprivredi
  2. Katedra za eksploataciju, ergonomiju i održavanje poljoprivredne tehnike
  3. Katedra za strojeve i uređaje u biljnoj proizvodnji
  4. Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS