Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Projekti

Stručni

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA IZVOR FINANCIRANJA TRAJANE ULOGA FAZOS
Zlata Kralik Ugovor o obavljanju usluge izrade studije isplativosti proizvodnje jaja iz slobodnog uzgoja Agro-klaster d.o.o.    
Goran Kušec Ugovor Ev.br.: 10/2018/MV O nabavi usluge izračuna nacionalne formule (matematičke jednadžbe) za utvrđivanje postotka mišićnog tkiva u svrhu procjene mesnatosti svinjskih polovica na liniji klanja Ministarstvo poljoprivrede RH    
Tomislav Vinković Ugovor o suradnji Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo    
Anđelko Opačak Ugovor ev.br. 23- A/2018/MV o provođenju programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2018. (Grupa A- ribolovno područje Drava-Dunav) Ministarstvo poljoprivrede RH    
Tihomir Florijančić Ugovor o izradi programa uzgoja divljači Miagro d.o.o.    
Suzana Kristek Ugovor o suradnji na projektu "Unapređenje kvalitete zemljišta i razvoj održive proizvodnje" Krnjak d.o.o.    
Ugovor o suradnji na projektu "Unapređenje kvalitete zemljišta i razvoj održive proizvodnje" Žitar d.o.o.    
Jasenka Ćosić Ugovor o suradnji Anabbela d.o.o.    
Suzana Kristek Ugovor o provedbi projekta "Unaprjeđenje ekološke proizvodnje u Vukovarsko- srijemskoj županiji" Vukovarsko- srijemska županija/Općina Cerna/Općina Gradište    
Edita Štefanić Ugovor o nabavi usluga Grad Vukovar    
Mirjana Brmež Ugovor o suradnji Ekopatent j.d.o.o.    
Domagoj Rastija Ugovor o suradnji Srednja škola Isidora Kršnjavog, Našice    
Ugovor o suradnji na izradi projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Gat Hidroing d.o.o.    
Jasenka Ćosić Ugovor o izvođenju pokusa, ocjenjivanje bolesti na pšenici na lokalitetu Slakovci Agrobiotest d.o.o.    
Edita Štefanić Ugovor o aerobiološkim motrenjima u gradu Vinkovcima Grad Vinkovci    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Poljoprivredna udruga Kalinovac    
Brigita Popović Ugovor o provođenju pokusa Elixir Agrar d.o.o.    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Športsko ribolovni savez Brodsko- posavske županije    
Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar    
Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Športsko ribolovni savez Vukovarsko- srijemske županije    
Tihomir Florijančić Ugovor o izvršenju usluga istraživanja za projekt "Povezanost dobrobiti krava i pojave subkliničkog mastitisa, sigurnosti i kvalitete mlijeka" Hrvatska agencija za hranu    
Ugovor o izradi programa zaštite divljači Općina Semeljci    
Vlatka Rozman Program monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja Ministarstvo poljoprivrede RH    
Domagoj Rastija Ugovor o izradi projektne dokumentacije, izrada agronomske osnove za projekt "Sustav navodnjavanja dravski rit" Institut IGH d.d.    
Ugovor o suradnji "Optimalizacija gnojidbe trajnog nasada na karbonatnom tlu" Petrokemija d.d.    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športskih ribolovnih udruga Orahovica, Čačinci, Zdenci, Voćin i Crnac    
Suzana Kristek Ugovor o suradnji "Mikrobiološki preparati kao alternativa mineralnoj gnojidbi i kemijskim pesticidima" EM tehnologija d.o.o.    
Ugovor o suradnji ˝Mikrobiološki preparati kao alternativa mineralnoj gnojidbi i kemijskim pesticidima˝ EM tehnologija d.o.o.    
Tihomir Florijančić Ugovor o izradi programa zaštite divljači Zračna luka Osijek d.o.o.    
Anđelko Opačak Ugovor o provođenju programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2017. (Grupa A- ribolovno područje Drava-Dunav) Ev,br.5- A/2017/MV Ministarstvo poljoprivrede RH    
Jasenka Ćosić Ugovor o stručnoj suradnji praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja usjeva šećerne repe te davanje preporuke za zaštitu Anabbela d.o.o.    
Vladimir Jukić Ugovor- utvrđivanje proizvodnih i olfaktornih značajki odabranih trsova sortne populacije Traminca iz vinograda Đakovačko- osječke nadbiskupije Misna vina d.o.o.    
Emilija Raspudić Ugovor o radu na istraživačkom projektu ˝Monitoring štetnih kukaca pri uzgoju duhana u 2017. godini˝ Hrvatski duhani d.d., Virovitica    
Jasenka Ćosić Ugovor o izvođenju pokusa Agrobiotest d.o.o.    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Sportsko ribolovna udruga "Bajer"    
Ugovor o obavljanju usluge izrade Procjene gubitaka ili smanjene dobiti na šaranskim ribnjacima Ministarstvo poljoprivrede RH    
Andrija Kristek Aneks Ugovoru br. 01-14 o stručnoj i poslovnoj suradnji u proizvodnji šećerne repe s ciljem povećanja kvalitete repe i prinosa korijena te obogaćivanja ugušćene melasne đibre benefitnim bakterijama Sladorana d.o.o.    
Mirjana Brmež Ugovor o izvođenju pokusa Bayer d.o.o.    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športsko ribolovnih udruga Donji Miholjac    
Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športskih ribolovnih udruga Valpovo    
Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športskih ribolovnih društava Osijek    
Tihomir Florijančić Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/175 „Donja Motičina“ Lovačko društvo "Zec", Donja Motičina    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/177 „Jelisavac“ Lovačko društvo "Sokol", Jelisavac    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/183 „Granice“ Lovačko društvo "Jastreb", Ostrošinci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/172 „Šaptinovci“ Lovačko društvo "Jazavac", Šaptinovci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/173 „Feričanci“ Lovačko društvo "Vidra", Beljevina    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/176 „Ribnjak“ Lovačko društvo "Galeb", Našice    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/178 „Vukojevci“ Lovačko društvo "Srndać", Markovac Našički    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/179 „Podgorač“ Lovačko društvo "Vepar 1946", Podgorač    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/180 „Budimci“ Lovačko društvo "Fazan", Budimci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/181 „Našice“ Lovačko društvo "Jelen", Našice    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/182 „Valenovac“ Lovačko društvo "Jelen", Našice    
Ugovor o izradi lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/175 Kuna Đurđenovac Lovačko društvo "Kuna", Đurđenovac    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športskih ribolovnih udruga Baranje    
Edita Štefanić Ugovor o nabavi usluga Grad Vukovar    
Željko Barač Sporazum o suradnji na projektu Ergonomija traktora i utjecaj na zdravlje poljoprivrednika Općina Bilje    
Vladimir Ivezić Ugovor o pružanju stručne usluge: ''Identifikacija prikladnih površina za uzgoj kultura kratkih ophodnji (KKO) u Osječko- baranjskoj i Vukovarsko- srijemskoj županiji'' Energetski institut Hrvoje Požar    
Jasenka Ćosić Ugovor o izvođenju pokusa Bayer d.o.o.    
Mirjana Brmež Ugovor o suradnji Utjecaj preparata Ekobooster i Ekovital na bioraznolikost zajednice nematoda u tlu kao pokazatelj ''zdravlja tla'' Ekopatent j.d.o.o.    
Anđelko Opačak Ugovor o uslugama istraživanja ciljnih vrsta na području rukavca r. Drave Halaševo Hrvatske vode    
Tomislav Vinković Ugovor o osposobljavanju polaznika za proizvodnju povrća, cvijeća i voća u plastenicima Općina Nijemci    
Mirjana Brmež Ugovor o izvođenju pokusa Bayer d.o.o.    
Jasenka Ćosić Ugovor o izvođenju pokusa Bayer d.o.o.    
Tihomir Florijančić Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište Dugi otok-istok Park prirode Telašćica    
Jasenka Ćosić Ugovor o izvođenju pokusa Agrobiotest d.o.o.    
Vlado Guberac Ugovor o nabavi usluga Grad Vukovar    
Mirjana Brmež Ugovor o suradnji Utjecaj preparata Ekobooster na bioraznolikost zajednice nematoda u tlu, kao pokazatelja ''zdravlja tla'' Ekopatent j.d.o.o.    
Jasenka Ćosić Ugovor o izvođenju pokusa Agrobiotest d.o.o.    
Ugovor o stručnoj suradnji praćenja i ocjenjivanja zdravstvenih stanja hibrida suncokreta i sorata soje zasijanih u pokusnom polju na lokaciji Sopot u 2016. godini PIK Vinkovci d.d.    
Tihomir Florijančić Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/146 Valpovo Lovačko društvo "Šljuka", Valpovo    
Suzana Kristek Ugovor o suradnji na projektu Mikrobiološki pripravci- alternativa kemijskim fungicidima i mineralnim gnojivima EM tehnologija d.o.o.    
Tihomir Florijančić Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/144 Belišće Lovačko društvo "Vepar", Belišće    
Zlatko Puškadija Ugovor o ispitivanju učinkovitosti pogača primjenjivanih u prihrani pčela iz proizvodnog asortimana Naručitelja Agro simpa d.o.o.    
Krunoslav Karalić Ugovor o suradnji: ''Izrada studije'' Žito d.o.o., Osijek    
Tihomir Florijančić Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/111 Punitovci Lovačko društvo "Lisica", Punitovci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/104 Selci Đakovački Lovačko društvo "Srndać", Selci Đakovački    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/105 Đakovo Lovačko društvo "Jelen", Đakovo    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/106 Satnica Đakovačka Lovačko društvo "Fazan", Satnica Đakovačka    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/107 Gorjani Lovačko društvo "Lisica", Gorjani    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/113 Viškovci Lovačko društvo "Jarebica", Viškovci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/114 Semeljci Lovačko društvo "Zec", Semeljci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/115 Kešinci Lovačko društvo "Srndać", Kešinci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/123 Čepinski Martinci Lovačko društvo "Jastreb", Čepinski Martinci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/125 Vuka Lovačko društvo "Kuna", Vuka    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/126 Vladislavci Lovačko društvo "Kobac", Vladislavci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/128 Antunovac Lovačko društvo "Jarebica", Antunovac    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/132 Osijek Lovačko društvo "Mursa", Osijek    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/139 Podravska Moslavina Lovačko društvo "Šljuka", Podravska Moslavina    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/140 Donji Miholjac Lovačko društvo "Vidra", Donji MIholjac    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/141 Golinci Lovačko društvo "Kobac", Golinci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/142 Magadenovac Lovačko društvo "Sokol", Magadenovac    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/148 Bizovac Lovačko društvo "Fazan", Bizovac    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/186 Marijanci Lovačko društvo "Jelen", Marijanci    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/108 Potnjani Lovačko društvo "Fazan", Potnjani    
Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove za zajedničko otvoreno lovište broj XIV/121 Josipovac Lovačko društvo "Jastreb", Josipovac    
Zdenko Lončarić Ugovor o suradnji: ''Analize i metodologija procesa kompostiranja'' Osatina Grupa d.o.o.    
Ivica Bošković Ugovor o izradi Lovnogospodarsk e osnove Lovačko društvo "Vidra", Levanjska Varoš    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi Ribolovno gospodarske osnove Športsko ribolovna udruga "Šaran", Bakić    
Ugovor za izradu revizije Ribolovno gospodarske osnove Zajednica športsko ribolovnih klubova Koprivnica    
Ugovor za izradu Privremenog godišnjeg plana i Ribolovno gospodarske osnove Park prirode Kopački rit    
Zdenko Lončarić Ugovor o poslovnoj suradnji Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek    
Mladen Jurišić Sporazum o suradnji na projektu Izrada digitalnog priručnika (Ekspertni sustav - WEB format) za uzgoj bilja - opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja - povrća na području Općine Bilje Općina Bilje    
Anđelko Opačak Ugovor za izradu Revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športsko ribolovnih udruga Virovitica    
Jasenka Ćosić Ugovor o poslovnoj suradnji PIK Vinkovci d.d.    
Ugovor o poslovnoj suradnji Syngenta Agro d.o.o.    
Ugovor o izvođenju pokusa Bayer d.o.o.    
Anđelko Opačak Ugovor za izradu Privremenog godišnjeg plana gospodarenja i Ribolovno gospodarske osnove Športsko ribolovno društvo "Šaran", Cerna-Šiškovci    
Ugovor o provođenju programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015. godini Ministarstvo poljoprivrede RH    
Jasenka Ćosić Ugovor o stručnoj suradnji praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja hibrida suncokreta i sorata soje zasijanih u pokusnom polju na lokaciji Sopot u 2015. godini PIK Vinkovci d.d.    
Siniša Ozimec Ugovor o uslugama istraživanja i kartiranja stepskih travnjaka kod akumulacije Opatovac Hrvatske vode    
Jasenka Ćosić Ugovor o stručnoj suradnji i edukaciji iz područja zaštite bilja (fitopatologija) Fermopromet d.o.o.    
Andrija Kristek Ugovor o stručnoj i poslovnoj suradnji u proizvodnji šećerne repe s ciljem povećanja sadržaja šećera u repi i prinosa korijena izborom genotipa i agrotehničkih mjera Tvornica šećera Osijek d.o.o.    
Suzana Kristek Ugovor o suradnji na projektu ''Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu'' Novi Agrar d.o.o.    
Ugovor o sufinanciranju projekta ''Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu'' Poljoprivrednik Odžak d.o.o.    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športsko ribolovnih udruga Đakovo    
Aleksandar Stanisavljević Sporazum o suradnji na projektu Akvaponski uzgoj kao kombinacija uzgoja ribe i biljaka Općina Bilje    
Andrija Kristek Ugovor o stručnoj i poslovnoj suradnji u proizvodnji šećerne repe s ciljem povećanja kvalitete repe i prinosa korijena, te obogaćivanja ugušćene melasne đibre benefitnim bakterijama Sladorana d.o.o.    
Anđelko Opačak Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Zajednica športsko ribolovnih klubova Đurđevac    
Ugovor o izradi revizije ribolovno- gospodarske osnove Športsko ribolovno društvo "Štuka", Poljanski Lug    
Tihomir Florijančić Ugovor o izvršenju usluga istraživanja za projekt "Učestalost i distribucija nametnika Alaria alata u mesu divljači" za Hrvatsku agenciju za hranu Hrvatska agencija za hranu    
Jasenka Ćosić Ugovor o poslovnoj suradnji Syngenta Agro d.o.o.    
Ugovor o stručnoj suradnji praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja hibrida suncokreta i sorata soje zasijanih u pokusnom polju na lokaciji Sopot u 2014. godini PIK Vinkovci d.d.    
Ugovor o izvođenju pokusa Bayer d.o.o.    
Andrija Kristek Ugovor o stručnoj i poslovnoj suradnji u proizvodnji šećerne repe s ciljem povećanja kvalitete i prinosa korijena u okviru projekta ''Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera'' Tvornica šećera Osijek d.o.o.    
Emilija Raspudić Ugovor o radu na istraživačkom projektu ''Monitoring i suzbijanje štetnih kukaca pri uzgoju duhana u razdoblju 2014.- 2016. godine'' Hrvatski duhani d.d., Virovitica    
Jasenka Ćosić Ugovor o stručnoj suradnji i edukaciji iz područja zaštite bilja (fitopatologija) PIK Vinkovci d.d.    
Siniša Ozimec Ugovor o izradi stručnog elaborata: Staništa i kopnena flora, za Studiju utjecaja na okoliš zahvata: Dalekovod DC 2x400 kv KKE OSijek - TS Ernestinovo AAVA savjetovanje d.o.o.    
Zdenko Lončarić Ugovor o podizvođenju ( Izrada studije – Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj) Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu    
Mladen Jurišić Sporazum o suradnji na projektu Izrada digitalnih priručnika (Ekspertni sustav - WEB format) za uzgoj bilja kroz primjenu u održivom uzgoju ratarskih, povrćarskih, ljekovitih i začinskih kultura na području Općine Bilje Općina Bilje    
Domagoj Rastija Ugovor - pedaloške i hidropedaloške osnove, te poljoprivredne osnove idejnog projekta sustava navodnjavanja Ervenica Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb    
Anđelko Opačak Ugovor o uslugama ''Uspostava i podrška provođenju monitoringa indikatorskih vrsta ihtiofaune na području provođenja projekta (Aljmaški rit) i izrada ihtiološke studije Park prirode Kopački rit    
Domagoj Rastija Ugovor Elektroprojekt d.d.    
Jasna Šoštarić Ugovor o ustupanju ugovorenih poslova podizvođaču Poljoprivredni institut Osijek    
         
Tina Bobić Revitalizacija poljoprivrednih gospodarstava u Osječko- baranjskoj županiji proizvodnjom i preradom mlijeka krava Jersey pasmine Osječko-baranjska županija    
Maja Gregić Revitalizacija uzgoja autohtonih pasmina konja na OPG-ovima u istočnoj Hrvatskoj finalizacijom proizvoda i usluga Osječko-baranjska županija    
Suzana Kristek Ugovor o provedbi projekta "Unaprjeđenje ekološke proizvodnje u Vukovarsko- srijemskoj županiji" Vukovarsko- srijemska županija/Općina Cerna/Općina Gradište    
Vladimir Margeta Ugovor o izradi studijske analize o doprinosu uzgojnog programa crne slavonske svinje u funkciji očuvanja okoliša i biološke raznolikosti Vukovarsko- srijemska županija    
Ivana Majić Entomopatogene nematode: učinkoviti bioinsekticidi u sustavu integrirane i ekološke zaštite bilja Osječko-baranjska županija    
Tihomir Florijančić