Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Znanost

Znanstvena djelatnost Fakulteta

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek je prepoznatljiva znanstvenoistraživačka i obrazovna ustanova s obzirom na brojne uspješno provedene znanstvenoistraživačke projekte, ne samo u području biotehničkih znanosti, nego sve više naglašavajući i svoju interdisciplinarnost. Značajna znanstvena publicistika proizašla je iz rezultata realiziranih projekata i suradnji s drugim znanstvenoistraživačkim domaćim i inozemnim institucijama te suradnji s gospodarstvom. Također treba naglasiti i sudjelovanje zaposlenika Fakulteta u znanstvenim centrima izvrsnosti te značajnu angažiranost u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, savjetovanja, simpozija i dr. sličnih aktivnosti.

Temeljni cilj Fakulteta je kontinuirano jačanje kvalitete znanstvenoistraživačke djelatnosti uz unaprjeđenje i postizanje prepoznatljivosti u područjima djelovanja Fakulteta te razvijanje multidisciplinarnog istraživačkog okruženja uz učinkovito korištenje istraživačkih kapaciteta, što je osobito naglašeno u Strategiji razvoja Fakulteta za razdoblje 2018./2019. – 2022./2023. te u Strateškom programu znanstvenih istraživanja za razdoblje 2019.-2023.  Fakultet će poticati intenziviranje znanstveno-nastavne aktivnosti na međunarodnom planu uz razvoj sustava kontinuirane potpore razvoju projektnih prijedloga i sudjelovanje na međunarodnim projektima temeljenim na specifičnim strateškim ciljevima i u skladu s Europskim okvirnim programom istraživanja i inovacija.

Osim toga, kontinuiranim povećanjem međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti koja je naglašena povećanjem znanstvene publicistike kroz sve veći broj objavljenih radova u prestižnim znanstvenim časopisima sa značajnom citiranošću, također se pokazuje kvaliteta znanstvenika Fakulteta. Zaposlenici Fakulteta provode brojnu suradnju s međunarodnim znanstvenim ustanovama kroz sudjelovanje na međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima, sudjelovanju u organizaciji i prezentaciji radova na međunarodnim znanstvenim simpozijima, članstvima u uredništvima znanstvenih časopisa te dobivenim nagradama i priznanjima čime se naglašava njihov značajan znanstveni doprinos. Navedeno je i u skladu sa specifičnim strateškim ciljevima Fakulteta usmjerenim prema pametnom, uključivom i održivom rastu koji su definirani Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske i Europskim okvirnim programom istraživanja i inovacija.