Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Znanost

Znanstveni skupovi

Simpozij agronoma

Simpozij agronoma najveći je znanstveni i stručni skup s najdužom poviješću. Prvo savjetovanje održano je u Višoj poljoprivrednoj školi u Vinkovcima 1964. godine zajedno s Danom polja kukuruza, kada je sudjelovalo oko 250 agronoma, a prvi predsjednik Organizacijskog odbora bio je prof. dr. sc. Josip Gotlin. Kasnije je simpozij mijenjao svoje ime i mjesto održavanja pa su tako gradovi domaćini skupova bili Dubrovnik, Stubičke Toplice i Pula, a od 1998. godine stalno mjesto održavanja je Grand hotel Adriatic u Opatiji. Na inicijativu našega Fakulteta, simpozij je 2006. godine dobio predznak međunarodnoga, kada se, pored Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Agronomskoga fakulteta u Zagrebu i ostalih suorganizatora iz Republike Hrvatske, u organizaciju uključuje međunarodna asocijacija (Balkan Environmental Association). Podizanjem Simpozija na međunarodnu razinu, znanstvenici, napose poljoprivredni proizvođači, dobili su mogućnost upoznavanja ne samo s rezultatima istraživanja u Hrvatskoj, već i s rezultatima svjetskih znanstvenika te s mogućnostima rješavanja problema u kompleksnoj poljoprivrednoj proizvodnji na globalnoj razini. Istovremeno, dola skom većega broja inozemnih znanstvenika, poveća na je i međunarodna suradnja i kontakti te je Simpozij postao i mjesto pregovora i izrade prijedloga novih znanstvenih projekata. Nadalje, tijekom rada Simpozija potpisani su i ugovori o suradnji sa sveučilištima iz inozemstva (npr. Iowa State University, SAD). Tako je Simpozij doprinio, a sigurno će u budućnosti još više doprinijeti, internacionalizaciji našega Fakulteta i njegovom boljem pozicioniranju na svjetskoj razini.

Radovi prezentirani na simpoziju bili su objavljivani u časopisima „Agroinovacije“ i „Poljoprivredne aktualnosti“, zatim od 1995. do 2001. godine objavljivani su samo sažeci, od 2003. do 2006. kratka priopćenja, a od 2007. godine tiskaju se i zbornik cjelovitih radova i zbornik sažetaka, ovisno o želji autora. Godine 2009. prelazi se na digitalno izdavanje zbornika radova i sažetaka na USB-stiku za sve sudionike simpozija, a tiska se samo manji broj zbornika za arhivu i distribuciju po knjižnicama diljem Hrvatske. Godine 2010. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, kada je Fakultet obilježio 50 godina postojanja, u njegovoj organizaciji održan je 45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma, na kojem je sudjelovalo preko 450 znanstvenika iz 22 zemlje i prezentirano 396 radova. Godine 2013. i 2014. Simpozij agronoma u organizaciji našega Fakulteta održan je u Dubrovniku, što je bio novi iskorak u organizaciji ovoga skupa. Tijekom otvaranja Simpozija, 18. veljače 2013. svečano je potpisan protokol o osnivanju podružnice (Liason Office) međunarodne znanstvene asocijacije Balkan Environmental Association (B.EN.A) koja je započela djelovati na Fakultetu. U veljači 2015. godine održan je jubilarni 50. hrvatski i 10. međunarodni simpozij, pri čemu su za značajan doprinos u radu Simpozija agronoma priznanja primili sljedeći znanstvenici Fakulteta: Zvonko Antunović, Milutin Bede, Tihomir Florijančić, Vlado Guberac, Vlado Kovačević, Andrija Kristek, Zdenko Lončarić, Sonja Marić, Anđelko Opačak, Nada Parađiković, Domagoj Rastija, Tihana Sudarić i Krunoslav Zmaić.

Stočarski znanstveni dani - Animal Science Days

Zavod za zootehniku te kasnije Zavod za specijalnu zootehniku bio je osnivač i suorganizator međunarodnoga simpozija „Stočarski znanstveni dani“ – „Animal science days“. Simpozij je prvi puta održan 1993. godine u Kapošvaru u Mađarskoj. Pored Fakulteta, u organizaciju su bili uključeni Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet animalnih znanosti Sveučilita u Kapošvaru u Mađarskoj i Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani u Sloveniji, tako da je simpozij organizacijski funkcionirao kao trilaterala, tj. svake je godine organizator bila jedna od tri zemlje. Kasnije su se uključili: University of Padova, Italia; University of Natural Resources and Life Science, Vienna, Austria; te Slovak University of Agriculture in Nitra. Fakultet je bio glavni organizator simpozija 1994., 2000., 2007. i 2015. godine, a predsjednici organizacijskoga odbora bili su prof. dr. sc. Antun Petričević (1994.), prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik (2000. i 2007.) i prof. dr. sc. Goran Kušec (2015.). Prihvaćeni se radovi tiskaju u časopisu fakulteta organizatora: Poljoprivreda (izdavač Poljoprivredni fakultet u Osijeku); Poljoprivredna znanstvena smotra (izdavač Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); Acta Agriculturae Slovenica (izdavač Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia); Acta Agraria Kaposvariensis (Faculty of Animal Science, Kaposvár University, Hungary) te Italian Journal of Animal Science (Department of Animal Science, University of Padova, Italy).

Krmiva

Međunarodno savjetovanje Krmiva održava se uzastopno već 26 godina s temama iz područja hranidbe domaćih životinja i tehnologije proizvodnje krmnih smjesa. Savjetovanje organiziraju Krmiva d.o.o. Zagreb i Europsko udruženja inženjera agronomije (EurAgEng) u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Savjetovanje Krmiva svojim sudjelovanjem podupire i veliki broj visokoškolskih ustanova i znanstvenih institucija iz Europskih zemalja (Poljska, Mađarska, Češka, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija i dr.).

Veliki obol Savjetovanju ostavili su prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik profesor emeritus koja je na Krmivima djelovala kao dugogodišnja predsjednica Znanstvenog odbora i Slavko Lulić, dipl. ing. koji je kao jedan od utemeljitelja Međunarodnog savjetovanja Krmiva djelovao kao predsjednik Organizacijskog odbora te u 23 godine djelovanja okupljao uspješne i istaknute znanstvenike iz oko 50 zemalja. Sada funkciju Supredsjedatelja znanstvenog odbora obnašaju prof. dr. sc. Zvonko Antunović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i prof. dr. sc. Zlatko Janječić, Agronomski fakultet u Zagrebu, a predsjednika Organizacijskog odbora Mario Modrić, dipl. ing., tvrtka Krmiva d.o.o. Zagreb.

Svake se godine na savjetovanju prezentiraju radovi usmeno ili putem postera. Svi radovi prihvaćeni za Savjetovanje mogu se poslati u znanstveno-stručni časopis KRMIVA za objavljivanje. Teme koje se obrađuju na savjetovanju obuhvaćaju nove znanstveno-stručne spoznaje iz područja hranidbe životinja i kvalitete hrane pa i cjelokupne stočarske proizvodnje, a pozornost se poklanja i aktualnoj problematici i postojećoj zakonskoj legislativi zemalja članica EU.

Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša

Fakultet je suorganizator međunarodnoga znanstveno-stručnoga skupa “Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša“ koji se održava u Vukovaru. Od prvoga skupa, održanog 2008. godine, znanstvenici našega Fakulteta uključeni su u organizacijske i znanstvene odbore.

Predsjednici znanstvenog odbora i urednici Zbornika radova bili su prof. dr. sc. Danijel Jug, prof. dr. sc. Bojan Stipešević, izv.prof. dr. sc. Irena Jug i prof. dr. sc. Mirjana Baban. Inicijativu organiziranja ovog skupa pokrenuo je Agroglas, dvotjednik Glasa Slavonije za poljoprivredu, a skup se tijekom godina profilirao u forum na kojem se razmjenjuju saznanja i iskustva, prezentiraju rezultati recentnih istraživanja, a kroz razgovor neposrednih proizvođača, stručnjaka i znanstvenika profiliraju se smjernice novih istraživačkih radova.

Okolišno prihvatljiva proizvodnja kvalitetne i sigurne hrane

Fakultet je bio u razdoblju 2011.-2015. suorganizator i domaćin znanstveno-stručnoga skupa „Okolišno prihvatljiva proizvodnja kvalitetne i sigurne hrane“, čiji je glavni organizator bilo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a predsjednica Organizacijskoga odbora prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik. Skup je okupljao poljoprivredne znanstvenike i stručnjake, kao i sve ostale koji se bave proizvodnjom hrane.

Pčelarski dani

U cilju unapređenja i promocije pčelarstva, pčelarske proizvodnje te gospodarskog okupljanja pčelara, u Vinkovcima je u organizaciji našega Fakulteta organiziran znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Pčelarski dani“. Predsjednici Znanstveno-stručnog odbora bili su prof. dr. sc. Zvonimir Tucak (2004., 2005. i 2006.) i prof. dr. sc. Zlatko Puškadija (2007.-2014.).

Ribarski dani

U cilju unapređenja i promocije ribarstva, u Bizovcu i Osijeku, u organizaciji našega Fakulteta organiziran je znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Ribarski dani“. Predsjednik Programskog odbora bio je prof. dr. sc. Anđelko Opačak (1996., 1999., 2002. i 2006.) te predsjednik Organizacijskog odbora doc. dr. sc. Tihomir Florijančić (2006.).

Uzgoj divljači i zaštita biološke raznolikosti

U cilju unapređenja i promocije lovstva u organizaciji našega Fakulteta, 2012. i 2015. godine organiziran je znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Uzgoj divljači i zaštita biološke raznolikosti“. Prvi skup održan je u Vinkovcima kada je prezentirano osam radova. Drugi, s temom “Vučedolska golubica - poljska jarebica” održan je u Ružičkinoj kući u Vukovaru kada je prezentirano deset radova. Predsjednik Programskoga odbora bio je Tihomir Florijančić, a članovi Anđelko Opačak, Ivica Bošković i Siniša Ozimec.

Simpozij digitalnih tehnologija u poljoprivredi

Nezaustavljivi napredak tehnologije, a samim time i digitalizacije prodire u sve pore modernog društva pa tako nije zaobišao niti agronomsku struku. Digitalizacija poljoprivrede donosi nove izazove ali i nove mogućnosti rasta i razvoja produktivnosti. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, u suradnji s drugim institucijama Republike Hrvatske te inozemstva, prepoznao je potrebu te preuzeo inicijativu u organizaciji 1. Međunarodnog simpozija digitalnih tehnologija u poljoprivredi (ISDTA) 2022. godine s fokusom na preciznu poljoprivredu te obrazovanja agronoma o mogućnostima koje nudi digitalizacija. U sklopu simpozija održana je i 1. radionica na temu „Digitalna poljoprivreda u ruralnom području“ (DIGITAGRA).  Simpozij treba poticati okupljanje i umrežavanje znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva u svrhu razmjene i širenja znanja, iskustava, ideja i rezultata u svim poljima povezanim s digitalnim tehnologijama u poljoprivredi. Nadalje, cilj je upozoriti javnost o izrazito važnoj ulozi agronoma u svim procesima digitalizacije poljoprivrede te na taj način zaštititi agronomsku struku i staviti ju u ulogu glavnog kreatora digitalizacije najstarije ljudske djelatnosti, tj. poljoprivrede.

Predsjednik Organizacijskog odbora je prof. dr. sc. Krunoslav  Zmaić, a predsjednik Znanstvenog odbora  prof. dr. sc. Zdenko Lončarić. Pokrovitelji skupa su Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske,  Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te međunarodna znanstvena asocijacija Balkan Environmental Association (B.EN.A).

 

Digital Technologies in Agriculture - Book of Abstracts